Raadsvergadering 21 februari

Raadsvergadering 21 februari

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

Datum: dinsdag 21 februari 2017
Opening: 20.00 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis
 

Vergaderpunten

In ons Raadsinformatiesysteem vindt u de agenda en alle vergaderstukken.

Inspreken tijdens de gemeenteraad

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruikmaken van het spreekrecht. U kunt dan uw visie aan de raad geven over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. De maximale spreektijd is vijf minuten.

NB:  Niet kan worden ingesproken bij:

  • Benoeming fractieadviseur

De reden hiervoor is dat er tegen deze besluiten beroep open staat bij de rechter of dat het een benoeming van personen betreft. (Artikel 19, vierde lid, van het RvO.)

Aanmelden

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 10.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 330 312, of via griffie@zuidplas.nl.
Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.


Bekijk hier de actuele nieuwsberichten

Pagina opties

beoordeel deze pagina