Raadsvergadering 18 december (07-12-2018)

Verlopen op 19-12-2018.
Raadsvergadering 18 december

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

Datum: dinsdag 18 december
Opening: 20.00 uur
Locatie: Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Kamerlingh Onnesstaat 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel 

Vergaderpunten

In ons Raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken.

Inspreken tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. U kunt dan uw visie aan de raad geven over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. De maximale spreektijd is vijf minuten.

NB! Wat betreft de agenda van 18 december kan op de volgende onderwerpen niet worden ingesproken:

  • Vaststellen bestemmingsplan Kleine Vink en omgeving
  • Benoeming lid Raad van Toezicht Scholengroep Holland
  • Benoeming leden welstandscommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit
  • Afhandelen bezwaarschrift burgerwoning aan de Zuidelijke Dwarsweg te Zevenhuizen
  • Afhandelen bezwaarschrift Zuidelijke Dwarsweg 17 te Zevenhuizen

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 330 312, of via griffie@zuidplas.nl.

Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?