Raadsvergadering 16 oktober (05-10-2018)

Verlopen op 17-10-2018.
Raadsvergadering 16 oktober

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

Datum: dinsdag 16 oktober
Opening: 20.00 uur
Locatie: Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Kamerlingh Onnesstaat 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel 

Vergaderpunten

In ons Raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken.

Inspreken tijdens de openbare gemeenteraadsvergadering

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht. U kunt dan uw visie aan de raad geven over onderwerpen die op de agenda van die vergadering staan. De maximale spreektijd is vijf minuten.

NB:  Niet kan worden ingesproken bij:     

  • Vaststellen bestemmingsplannen 'Herziening Zuidplaspolder 1 en 2'
  • Vaststellen bestemmingsplan Gansdorperdijk e.o. 2017
  • Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen Rottedijk 4 Moerkapelle
  • Afscheid van het raadslid mevrouw A.J. van Gerwen-Westerling

Aanmelden voor het spreekrecht kan uiterlijk tot 12.00 uur op de vergaderdag bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 330 312, of via griffie@zuidplas.nl.

Geef bij uw aanmelding het onderwerp en uw naam op.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?