Profielschets nieuwe burgemeester gereed (05-03-2019)

Profielschets nieuwe burgemeester gereed

De procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Zuidplas is een stap verder. De vertrouwenscommissie, bestaande uit enkele raadsleden onder voorzitterschap van Ferry van Wijnen, heeft een profielschets opgesteld.

De profielschets is tijdens de raadsvergadering van 4 maart aangeboden aan de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt vervolgens de burgemeestersvacature open op 8 maart.

De vertrouwenscommissie heeft voor het opstellen van de profielschets de hulp ingeroepen van inwoners, de kindergemeenteraad en de jongerenraad. Van 21 januari tot 7 februari konden (digitale) enquêtes worden ingevuld. Daarin kon worden aangegeven wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn en welke eigenschappen hij of zij moet hebben. De resultaten van deze enquêtes zijn zoveel mogelijk verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Met de titel: “Wie heeft het lef om met ons mee te groeien?” en een verrassende opmaak van de schets, is Zuidplas onderscheidend in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

De resultaten van de enquêtes en de profielschets zijn nu beschikbaar via www.zuidplas.nl/nieuweburgemeester. De volledige beschrijving van de benoemingsprocedure vindt u hier ook.

Te downloaden:

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?