Planning nieuwbouw gemeentehuis schuift half jaar op (19-04-2017)

Verlopen op 23-08-2018.
Planning nieuwbouw gemeentehuis schuift half jaar op

Het college van de gemeente Zuidplas heeft besloten om de start van de bouw van het gemeentehuis met een half jaar uit te stellen. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat in het huidige gebouw mogelijk vleermuizen aanwezig zijn. 

Het gevolg hiervan is dat de gemeente Zuidplas volgens protocol een formeel onderzoek moet laten doen in de periode mei t/m september 2017. In het kader van risicobeheersing komt het college tot het inzicht dat het beter is om uit te gaan van een start van de bouw in april 2018.

Gevolgen tijdelijke huisvesting

In de oorspronkelijke planning ging de gemeente Zuidplas uit van een verhuizing naar De Saffier in juli 2017. Als gevolg van het collegebesluit schuift deze verhuizing op naar eind zomer/begin najaar 2017. Het Klantcontactcentrum (KCC) maakt pas later de overstap van het gemeentehuis naar de tijdelijke locatie. De projectorganisatie werkt momenteel aan een nieuwe planning. Zodra deze bekend is, informeert de gemeente Zuidplas u hierover.

Proactieve risicobeheersing

Het besluit van het college borgt het ecologisch onderzoek op adequate wijze, brengt rust en duidelijkheid voor de aannemer en zorgt ervoor dat het project binnen de financiële en kwalitatieve kaders blijft. Het halfjaar uitstel heeft dus gevolgen voor de planning, maar leidt niet tot hogere kosten of dubbele lasten. De gemeente Zuidplas huurt weliswaar langer De Saffier, maar omdat zij in dat halfjaar geen eigenaar is van het nieuwe gebouw, heeft ze in die periode ook geen exploitatiekosten.

Scenario ‘wél vleermuisverblijven’

Op z’n vroegst is op 30 september 2017 duidelijk of vleermuisverblijven in het gebouw aanwezig zijn. Wanneer hiervan daadwerkelijk sprake is, dan kan de projectorganisatie in oktober/november 2017 een ontheffingsaanvraag indienen. Als de ontheffing vervolgens is verkregen en de noodzakelijke vleermuiskasten zijn opgehangen, dan wordt het gebouw onder professionele ecologische begeleiding ongeschikt gemaakt. Dit kan echter pas ná de winterrust van de vleermuizen (april 2018).

Scenario ‘géén vleermuisverblijven’

Ook in het scenario waarin géén vleermuisverblijven worden aangetroffen, kan de aannemer niet gelijk starten op 1 oktober 2017. In dat geval heeft de aannemer een aantal maanden nodig voor de voorbereiding van de bouw. Denk hierbij aan het verwerven van bouwmateriaal en de inkoop van leveranciers.

Project gaat onverminderd door

De start van de bouw in april 2018 betekent geen half jaar stilzitten. De voorbereiding van de sloop vindt al plaats vóór die datum en ook de aanbesteding is op dat moment al onherroepelijk gegund. Daarnaast vindt het strippen van het gebouw in het eerste kwartaal van 2018 plaats, net als de inrichting van het bouwterrein.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?