pilot Steun aan Mantelzorgers (SaaM) (11-09-2018)

Verlopen op 02-10-2018.
pilot Steun aan Mantelzorgers (SaaM)

Mantelzorgers en zorgvragers in Zuidplas blijken veel behoefte te hebben aan laagdrempelige, eenvoudige en snelle hulp thuis.

Op deze manier voelen zij zich ondersteund en verlicht van hun mantelzorgtaak. Steeds meer en meer doen mensen een beroep op mantelzorgondersteuning. Daarom gaat de gemeente Zuidplas van oktober tot februari de pilot SaaM uitvoeren, samen met Welzijn Zuidplas en twee aanbieders van respijtzorg. Het college gaat hiervoor een subsidieovereenkomst afsluiten met de twee aanbieders voor de duur van de pilot.

We gaan letterlijk de mantelzorg tijdelijk ondersteunen of soms uit handen nemen. Thuis bij de zorgvrager waar de mantelzorg wordt verricht en voor een aantal uur per week. Ook in avonden/nachten en weekenden is deze hulp inzetbaar. De (jonge) mantelzorger kan er met een gerust hart even tussen uit, terwijl de zorg wordt overgenomen”, legt wethouder Daan de Haas uit. “In ons collegewerkprogramma hebben we aangegeven dat we mantelzorgers extra willen gaan ondersteunen en dat inwoners langer thuis kunnen blijven. Door de zorg thuis aan te vullen met lichte ondersteuning, hoeven we geen ingewikkelde (dure) ingrepen te doen zoals de zorgvrager uit huis te plaatsen. Dit is transformatie: een goedkopere dienst die beter werkt! De mantelzorger kan ontspannen en activiteiten doen met vrienden of familie. Zo proberen we te voorkomen dat mantelzorgers overbelast worden of in een isolement raken.

Werkwijze SaaM

SaaM staat voor Steun aan Mantelzorgers, snel en eenvoudig lichte ondersteuning thuis. SaaM betekent ook 'samen doen': de mantelzorger hoeft het niet helemaal alleen te doen. Bij het Steunpunt Mantelzorg (Welzijn Zuidplas) is bekend welke mantelzorgers overbelast zijn of dreigen te raken, of zij melden zich daar zelf aan. Na een korte 'scan' bekijkt het Steunpunt of de mantelzorger in kwestie in aanmerking komt voor SaaM. Als dit het geval is, wordt deze op zeer korte termijn toegekend. De vervangende mantelzorg (respijtzorg) wordt in Zuidplas geleverd door (vooralsnog) twee aanbieders. Deze aanbieders leveren na een geschikte match de persoon die concreet de hulp aan huis komt bieden. Wat de hulp inhoudt wordt per vraag besproken en zal vooral bestaan uit vooral vertrouwde nabijheid en soms lichte verzorgende dan wel lichte huishoudelijke taken.

Toekomstige ontwikkeling

Als SaaM werkt, verwacht Zuidplas op de lange termijn dat mantelzorgers de zorg beter volhouden, meer draagkracht hebben en minder geconfronteerd worden met administratieve rompslomp en tijdbelasting. Voor de gemeente levert het voordeel op qua uitvoeringskosten.

Start per 1 oktober

De respijtzorg start per 1 oktober 2018. Vanaf die datum zullen de aanbieders hulp en steun gaan geven aan de mantelzorgers.

Te downloaden:

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?