Onderzoek verplaatsing Sportpark van 't Verlaat (18-07-2017)

Verlopen op 13-11-2017.
Onderzoek verplaatsing Sportpark van 't Verlaat

De gemeente Zuidplas en Eagle Development B.V. gaan samen een haalbaarheidsonderzoek doen naar de toekomstige mogelijkheden van Sportpark Van ’t Verlaat in Zevenhuizen. Het onderzoek heeft te maken met de huidige nieuwbouwontwikkelingen in de nieuwe wijk Zevenhuizen-Zuid en de aanwas van inwoners.

Het college houdt er rekening mee dat Sportpark Van ‘t Verlaat hierdoor op termijn te maken kan krijgen met een tekort aan velden, voorzieningen en parkeerplaatsen. Er is met de sportverenigingen op het Sportpark constructief overleg gevoerd over ontwikkelingen en het onderzoek.  Zowel voetbalvereniging VV Groeneweg als Tennisclub Zevenhuizen willen graag uitbreiden en hun accommodaties verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan het verbeteren van de parkeersituatie. In het najaar verwacht het college de eerste resultaten van het onderzoek te presenteren.

Een geweldige kans voor Zevenhuizen, voor de sportambities in Zevenhuizen en voor de huisvesting van senioren dichtbij de voorzieningen’, luidt het standpunt van het college van Zuidplas.

Geschikte plek voor verplaatsing op het oog

Gemeente en Eagle Development BV zijn samen eigenaar van de “Eagle Driehoek”, de grond die ligt in het verlengde van de Knibbelweg tot aan de spoorlijn. Dit lijkt een geschikte nieuwe locatie voor het sportpark en biedt kansen voor de gewenste uitbreiding van de sportclubs en verbetering van de accommodaties en het parkeren. In het bestemmingsplan is al voorzien dat de Knibbelweg (met een knip) wordt doorgetrokken met woningen aan weerszijden.

Woningen op het huidige Sportpark?

Indien het sportpark wordt verplaatst kan op de huidige locatie Van ‘t Verlaat ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld seniorenwoningen. Een gunstige locatie gezien de ligging dichtbij het dorp en de voorzieningen. Ook zou het parkeren hier verder verbeterd kunnen worden.

Haalbaarheidsonderzoek

Gemeente en Eagle Development hebben afgesproken samen eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de verplaatsingen en de herontwikkeling. Naast sportverenigingen bevinden zich op het huidige sportpark ook een aantal bedrijven waar een passende oplossing voor moet worden gevonden. Het onderzoek richt zich eerst op deze kleine bedrijfslocatie en daarna op een mogelijke stedenbouwkundige verkaveling, de herinrichting met sport en andere functies en een eerste financiële doorrekening. Dit is een vooral technisch onderzoek. Met de sportverenigingen vindt constructief overleg plaats over het onderzoek.

Vervolg en participatie

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek volgen dit najaar. Bij een positieve eerste uitkomst kan de gemeente vervolgafspraken maken met de verschillende betrokken partijen in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten en nadere details gaan uitwerken, waaronder de stedenbouwkundige, milieukundige en financiële consequenties.  Ook omwonenden en andere belanghebbenden zal de gemeente betrekken bij de ontwikkelingen.  

Achtergrond

Het sportpark Van ‘t Verlaat ligt tegen het centrum van Zevenhuizen en is eigendom van de gemeente Zuidplas. Het sportpark is op dit moment toereikend qua omvang. In de nabije toekomst zal dat mogelijk niet meer het geval zijn door de ontwikkeling van Zevenhuizen Zuid (Koningskwartier). Een prognose naar leeftijdsgroepen laat een sterke groei zien voor kinderen en jongeren. 

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?