Michel Barbier ontvangt Kruis van Verdienste (04-07-2018)

Verlopen op 08-08-2018.
Michel Barbier ontvangt Kruis van Verdienste

Op maandag 2 juli 2018 vond op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn de decoratie plaats van veertien militairen. Onder hen bevond zich adjudant M.A. (Michel) Barbier, inwoner van Zevenhuizen, die de militaire onderscheiding Kruis van Verdienste ontving.

Voor het eerst in 65 jaar werd deze dapperheidsonderscheiding hiermee uitgereikt aan een medewerker van de Koninklijke Marechaussee. De overige onderscheidingen waren voor militairen van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Namens het college van de gemeente Zuidplas was locoburgemeester Daan de Haas aanwezig bij de ceremonie.

Onderscheiding voor dapper gedrag

Het Kruis van Verdienste wordt door Zijne Majesteit de Koning toegekend aan Nederlanders, Nederlandsche onderdanen of vreemdelingen, die zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk hebben gediend.

Vaak is dapper gedrag pas zichtbaar in een onverwachte, levensbedreigende situatie, waarin iemand boven zichzelf en anderen uitstijgt. Een persoon krijgt een dapperheidsonderscheiding dan ook op basis van handelen.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?