Langer thuis, weet u nog? (09-01-2018)

Verlopen op 07-02-2018.
Langer thuis, weet u nog?

Langer Thuis. Weet u het nog? Een paar maanden geleden organiseerden wij op 9 oktober een bijeenkomst met workshops over dit thema. De verwachting is namelijk dat ouderen steeds langer en zelfstandig thuis wonen.

Waar heb je dan behoefte aan en welke ondersteuning is dan nodig in de verschillende fasen van veroudering? Er was veel belangstelling waardoor de workshops ons veel inzicht boden over hoe inwoners, zorgaanbieders, belangengroeperingen en welzijnsinstellingen aankijken tegen dit onderwerp. Wij hebben de resultaten van de workshops voor u geordend in drie onderdelen:

Uit de aangedragen onderwerpen kwamen ook aanbevelingen:

Middellange tot langere termijn

 • Aanbod geschikte woningen (moet wel op korte termijn onderzocht/meegenomen worden gezien de doorlooptijd).
 • Tussenvormen voor geschikt wonen c.q. zorg indien verhuizing naar het verzorgingshuis te lang duurt.
 • Goed OV bereikbaar én betaalbaar houden.
 • Aanpassing van de leefomgeving (bijvoorbeeld zebrapaden in 30km zones).
 • Bevorderen samenwerking tussen zorgpartijen binnen de keten.
 • Bevorderen goed onderdak voor vrijwilligersorganisaties.

Korte termijn

 • Aanpassingsmogelijkheden van de woning met het oog op langer thuis wonen
 • Actievere houding van inwoners o.a. over eigen gezondheid/sociaal netwerk etc.
 • Waar moet je zijn met je vragen over zorg
 • Het ontlasten van mantelzorgers.
 • Het bieden van ondersteuning/workshops:
 • Onderhouden/verbreding netwerk
 • Sociale vaardigheden
 • Welke mogelijkheden zijn er om eenzaamheid te voorkomen.

Al deze aanbevelingen gaan we betrekken bij de verdere ontwikkelingen op het gebied van Langer Thuis.

Te downloaden:

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?