Kandidatenlijst​ gemeenteraadsverkiezingen 2018 (09-02-2018)

Verlopen op 22-03-2018.
Kandidatenlijst​ gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vrijdag 9 februari om 16.00 uur was er een openbare zitting van het Centraal Stembureau met als onderwerp de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De leden van het Centraal Stembureau hebben op vrijdag 9 februari 2018 beslist over (artikel I4 van de Kieswet):

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Het besluit is vastgelegd in een proces-verbaal. Het 'proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau van 9 februari 2018 [link is niet langer actief]' is op deze pagina en op de pagina 'Kandidatenlijsten [link is niet langer actief]' te bekijken of downloaden.

Tot 13 februari 2018 kunnen belanghebbenden beroep kunnen indienen bij de Raad van State tegen de beslissing van het centraal stembureau inzake geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving kandidaten en handhaving van de geplaatste aanduiding. Uiterlijk zes dagen na het ontvangst van het beroepschrift doet de Raad van State uitspraak over de ingediende beroepen. Hierna zijn de geldige lijsten onherroepelijk geldig verklaard.

Het centraal stembureau maakt de lijsten, nadat deze onherroepelijk geldig zijn verklaard, openbaar via zuidplas.nl. Hierna gaat zij over tot het vernietigen van de origineel ingediende kandidatenlijsten.

Inzien lijsten en ondersteuningsverklaringen

Om de ingeleverde kandidatenlijsten en de ondersteuningsverklaringen te bekijken maakt u een afspraak door te bellen naar (0180) 330 300. Na het maken van de afspraak kun de langskomen op het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?