Inspraak Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 (01-11-2018)

Verlopen op 17-12-2018.
Inspraak Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023

In het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 (IBSD) staan de plannen van de gemeente Zuidplas op het gebied van de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet en de Wet publieke gezondheid -en aanverwant(e) wetten en beleid- voor deze collegeperiode.

Welke zorg-, hulp- en inkomensvoorzieningen vindt de gemeente belangrijk en voor welke groepen zijn deze voorzieningen bedoeld?

Ook wil de gemeente zorgen dat inwoners die voorzieningen nodig hebben, deze eenvoudiger kunnen krijgen. Hiervoor heeft de gemeente ook (drie) prioriteiten vastgesteld. Deze prioriteiten worden in het IBSD benoemd, maar deze worden verder uitgewerkt in het Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein, waarvoor een apart (en sneller) besluitvormingstraject gevolgd zal worden.

Downloaden, opvragen of inzien

U kunt het concept-IBSD op deze pagina downloaden of bekijken, opvragen per mail via secretariaatsamenleving@zuidplas.nl of u kunt het op papier inzien bij de publieksbalie van de gemeente Zuidplas op Raadhuisplein 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Inspraak

De gemeente betrekt u graag bij de besluitvorming. Voordat de gemeente een definitief besluit neemt, krijgt u daarom de gelegenheid om uw mening gemotiveerd kenbaar te maken. De inspraakperiode voor het IBSD duurt zes weken, van donderdag 1 november tot en met zondag 16 december a.s.

Tijdens de inspraakperiode wordt ook advies gevraagd aan de Adviesraad Sociaal Domein en vindt er een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaats met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Zienswijze

U kunt op het IBSD reageren door een schriftelijke reactie te sturen gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kunt u doen per e-mail via secretariaatsamenleving@zuidplas.nl of per post naar: Postbus 100, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?