Geheimhouding persoonsgegevens (15-08-2017)

Geheimhouding persoonsgegevens

Zuidplas maakt gebruik van de basisregistratie personen (BRP) voor de bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedere inwoner binnen de gemeente Zuidplas. 

Denk hierbij aan uw adresgegevens, gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele maatschappelijk instellingen zoals pensioenfondsen (alleen indien noodzakelijk is voor uitvoering van wettelijke taken).

Verplichte verstrekking

Deze gegevensverstrekking aan de genoemde instellingen is een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen kunnen andere instanties gegevens uit de basisadministratie opvragen. Het is soms mogelijk om dan te vragen om geheimhouding van uw gegevens.

Het gaat hierbij om verstrekkingen aan derden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Niet commerciĆ«le instellingen (denk aan sport- en/of muziekverenigingen);
  • Stichtingen met een maatschappelijke functie;
  • Curator of advocaat welke een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen;
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Verzoek tot geheimhouding indienen

U kunt een verzoek indienen om aan derden geen gegevens uit de basisregistratie personen te verstrekken. Dit kunt u doen via www.zuidplas.nl/geheimhouding-persoonsgegevens. Ook kunt u aan de balie van het Klant Contact Centrum uw verzoek indienen, kijk hier voor de 'Openingstijden Klant Contact Centrum'.

Wie heeft mijn gegevens opgevraagd

Wilt u weten aan wie uw gegevens uit de basisadministratie in het afgelopen jaar zijn verstrekt? U kunt daarvan schriftelijk (met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs), een overzicht opvragen bij de afdeling Dienstverlening. Binnen 4 weken krijgt u het overzicht thuisgestuurd.

Kloppen uw gegevens

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens correct zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@zuidplas.nl of bel met de afdeling Dienstverlening (0180) 330 300.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?