Geheimhouding persoonsgegevens (14-09-2018)

Verlopen op 30-11-2018.
Geheimhouding persoonsgegevens

Zuidplas maakt gebruik van de basisregistratie personen (BRP) voor de bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedere inwoner binnen de gemeente Zuidplas. 

Denk hierbij aan uw adresgegevens, gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Verplichte verstrekking

Deze gegevensverstrekking aan de hiervoor genoemde instellingen is voor de gemeente verplicht. In enkele gevallen kunnen ook andere instanties gegevens uit de basisadministratie opvragen. Soms kunt u dan vragen om geheimhouding van uw gegevens, Het gaat hierbij om verstrekkingen aan zogenoemde derden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Advocaten die uw gegevens nodig hebben om uw echtscheiding, verzoek om alimentatie of omgangsregeling met uw kinderen wettelijk te kunnen regelen;
  • De stichting interkerkelijke ledenadministratie, die in beginsel voor alle kerkgenootschappen in Nederland de ledenadministratie bijhoudt;
  • Zogenoemde ‘derden”. In deze laatste groep vallen bijvoorbeeld niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekvereniging of particulieren.

Verzoek tot geheimhouding indienen

U kunt een verzoek indienen om aan derden geen gegevens uit de basisregistratie personen te verstrekken. Dit kunt u doen via www.zuidplas.nl/geheimhouding-persoonsgegevens. Ook kunt u aan de balie van het Klant Contact Centrum uw verzoek indienen, kijk hier voor de 'Openingstijden Klant Contact Centrum'.

Wie heeft mijn gegevens opgevraagd

Wilt u weten aan wie uw gegevens uit de basisadministratie in het afgelopen jaar zijn verstrekt? U kunt daarvan schriftelijk (met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs), een overzicht opvragen bij de afdeling Dienstverlening. Binnen 4 weken krijgt u het overzicht thuisgestuurd.

Kloppen uw gegevens

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens correct zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@zuidplas.nl of bel met de afdeling Dienstverlening (0180) 330 300.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?