Eerste Bedrijven Investeringszone ’t Oude Dorp een feit (12-07-2017)

Verlopen op 31-07-2017.

De kogel is door de kerk! Nieuwerkerk aan den IJssel krijgt een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een BIZ is vergelijkbaar met een Vereniging van eigenaren maar dan voor een bedrijventerrein of winkelgebied.

Het is de eerste BIZ in de gemeente Zuidplas, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 van start gaat.

De gemeente ontving 43 stemformulieren waarvan 32 voor en 10 tegen (1 formulier was ongeldig). De stemmen zijn in aanwezigheid van wethouder Rik van Woudenberg (Economie) geteld. Wethouder Rik van Woudenberg: “Wat een mooi resultaat! De winkeliersvereniging en met name Marc Olsthoorn heeft veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen. Uit de praktijk blijkt dat bedrijventerreinen en winkelgebieden met een BIZ het beter doen dan andere gebieden. De samenwerking die hieruit ontstaat en het met elkaar nadenken over hoe een gebied aantrekkelijker en veiliger te krijgen is voor alle partijen een win-winsituatie”.

Investeren in de kwaliteit van leef- en werkomgeving

Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen met een BIZ het initiatief nemen om in de kwaliteit van hun directe leef- en werkomgeving te investeren. Dit is aanvullend op de inspanningen van de overheid. Bij de oprichting van een BIZ wordt een werkplan opgesteld met een jaarlijkse begroting. Ondernemers in de BIZ betalen een jaarlijkse bijdrage voor een periode van maximaal 5 jaar. De gemeente int deze contributie bij alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren via de WOZ-bijdrage. Vervolgens gaan de betreffende inkomsten direct naar de BIZ-stichting of -vereniging. De BIZ-stichting of -vereniging zorgt voor de uitvoering van het vooraf afgesproken werkplan in de BIZ.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?