College Zuidplas blikt terug! (14-03-2018)

Verlopen op 23-08-2018.
College Zuidplas blikt terug!

Het college van Zuidplas heeft een 'end term review' en een 'videoclip' laten samenstellen met een uitlichting van de resultaten uit het collegeprogramma.

Deze presenteert het college omdat het einde van deze collegeperiode nadert. De beleidsvoornemens zijn gemonitord en in zowel de end term review als de Youtube video wordt teruggeblikt op de behaalde resultaten.

De inhoud ziet er als volgt uit:

  • Een 'End term review'. Door middel van deze review krijgt de samenleving op een beeldende wijze een uitlichting van de in het collegeprogramma genoemde doelstellingen en uitgangspunten;
  • Een 'Youtube video' met een korte toelichting door de bestuurders zelf over behaalde successen in de afgelopen collegeperiode.

Te downloaden:

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?