Afval buiten de container (13-07-2017)

Verlopen op 25-08-2017.
Afval buiten de container

Het plaatsen van afvalzakken buiten ondergrondse containers en afvaldumping is de afgelopen tijd aanzienlijk verminderd. Helaas komt het nog regelmatig voor dat huisvuilzakken naast de container worden geplaatst.

Om te voorkomen dat inwoners hun afval naast de container zetten en daarvoor een hoge rekening krijgen, zetten we de belangrijkste zaken over de inzameling van restafval nog eens op een rij.


Bestuurlijk handhaven

De gemeente Zuidplas heeft in 2016 een start gemaakt met bestuurlijk handhaven op verkeerd aangeboden huisvuil. Wie huisafval verkeerd aanbiedt, krijgt een rekening voor het verwijderen van het huisafval. Inmiddels hebben iets meer dan 100 inwoners een rekening ontvangen voor het verkeerd aanbieden van hun huisafval. Ongeveer 25% hiervan is in bezwaar gegaan tegen het besluit. In alle gevallen heeft de bezwarencommissie de bezwaren ongegrond verklaard.

Bijplaatsen is nooit toegestaan! Huishoudelijk afval mag niet buiten een afvalcontainer geplaatst worden maar moeten in gesloten zakken in de container gedeponeerd worden.

Bijplaatsen is in geen enkel geval toegestaan ook niet indien er sprake is van:

  • een volle of defecte container;
  • een regelmatig defect aan de betreffende container;
  • onvoldoende saldo op de afvalpas;
  • meerdere zakken die al naast de container zijn geplaatst

Ondergrondse container defect of vol?

Is de container defect of vol, probeer dan een andere container in de buurt of neem uw huisvuilzak weer mee naar huis. Uw pas is gekoppeld aan meerdere containers in de buurt. Daarnaast is het van belang om een melding te maken bij de gemeente van de defecte of de volle container via (0180) 330 300 (24 uur per dag) of via www.zuidplas.nl/meldpunt. Wij gaan het probleem dan zo snel mogelijk worden verhelpen. Wij streven naar het oplossen van gemelde problemen binnen aan een container binnen 24 uur (in 90% van de gevallen lukt dit). Ook krijgt u advies hoe te handelen en kan met u meegedacht worden voor een oplossing.

Bij goed en normaal gebruik kan een container niet overvol raken. Voor dat dit gebeurd is de container normaliter al geleegd. Helaas komt het voor dat een container beschadigd raakt of dat er een storing ontstaat. In dat geval registreert het systeem niet meer hoe vol een container is en komt deze ook niet meer automatisch op de lijst voor lediging. Het is daarom van belang dat u een melding doet indien de container vol of defect is.

Meerdere containers koppelen aan een afvalpas

Voor de toegang tot de ondergrondse afvalcontainers heeft u een afvalpas nodig. Per adres wordt er een afvalpas uitgegeven. Het is mogelijk om meerdere containers aan uw afvalpas te koppelen. In principe is de afvalpas gekoppeld aan alle containers in een straal van 250m rondom de woning. Mocht er een container in uw buurt staan die niet opent na het aanbieden van de pas en geeft het display ‘pas onbekend’ aan, dan is deze container niet gekoppeld aan uw afvalpas. U kunt de container aan uw pas laten koppelen door contact op te nemen met via (0180) 330 300 of ga naar www.zuidplas.nl/meldpunt.

Afvalpas aanvragen, opwaarderen, verlies of diefstal

Zorg ervoor dat u voldoende saldo op uw afvalpas heeft staan. Opwaarderen kan via de oplaadzuilen of via de https://zuidplas.bwaste.nl/. Houdt er rekening mee dat het tot 24 uur kan duren voordat het saldo is bijgeschreven en u de pas weer normaal kunt gebruiken. Voor meer informatie over de Afvalpas kijkt u op www.zuidplas.nl/afvalpas.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?