13 juni vergadering Bedrijvenschap regio Gouda e.o. (04-06-2018)

Verlopen op 14-06-2018.

Op woensdag 13 juni 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van het bedrijvenschap regio Gouda om 15.30 uur in het kantoorgebouw de Saffier te Nieuwerkerk aan den IJssel over het bedrijventerrein Gouwe Park.

Dit bedrijventerrein wordt via een gemeenschappelijke regeling in gezamenlijkheid door Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkeld.

Op de agenda van deze vergadering worden de volgende punten behandeld:

 • Verslag van het AB van  6 december 2017
 • Formaliseren koopovereenkomst van een afnemer
 • Wijziging van de algemene voorwaarden voor de uitgifte van grond
 • Vaststelling financiĆ«le verordening 2018
 • Vaststelling controleverordening 2018
 • Herziene grondexploitatie 2018
 • 1e begrotingswijziging 2018
 • Verslag van bevindingen van de accountant over 2017
 • Vaststellen jaarrekening 2017
 • Vaststellen van de begroting 2019/2020
 • Voorstel over winstneming vanuit het Gouwepark

De vergadering is openbaar. De stukken voor de vergadering liggen vanaf maandag 4 juni 2018 ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 2 in Nieuwerkerk aan den IJssel,

Voor informatie kunt u terecht bij de heer A. de Vries, wnd. secretaris Bedrijvenschap Regio Gouda, telefoonnummer (0180) 330 300

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?