Nieuws

 • Laat je stem horen op 21 maart

  Zuidplas, nog 1 dag tot de verkiezingen

  De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Woensdag 21 maart is hét moment om je stem te laten horen, hét moment voor elke inwoner van Zuidplas van 18 jaar of ouder om te bepalen wie er in de gemeenteraad komen.

  Lees verder
 • Blikafval bij plastic

  Blikafval bij plastic

  Vanaf 1 april mag u blikjes en conserven (metaal) samen met het plastic afval aanbieden. Het toevoegen van deze afvalsoort vermindert de kosten voor u als inwoner.  Aangezien 1 april op Eerste Paasdag valt, is het de eerste mogelijkheid van aanbieden dinsdag 3 april aanstaande.

  Lees verder
 • Teleurstelling over rooien boom Zevenhuizen

  Teleurstelling over rooien boom Zevenhuizen

  De gemeente is aangedaan na de vele teleurgestelde reacties op het rooien van “de boom” bij het plein bij het oude gemeentehuis Zevenhuizen.

  Lees verder
 • Raadsvergadering 27 maart

  Raadsvergadering 27 maart

  Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

  Lees verder
 • Raadsvergadering 29 maart

  Raadsvergadering 29 maart

  Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

  Lees verder
 • Zonnepanelen op schooldaken

  Zonnepanelen op schooldaken

  Er komen binnenkort zonnepanelen op de daken van brede school EsseZoom en Van Beethovenlaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. De bestuurders van Scholengroep Holland en PCPO hebben samen met de gemeente hiervoor getekend.

  Lees verder
 • College Zuidplas blikt terug!

  College Zuidplas blikt terug!

  Het college van Zuidplas heeft een 'end term review' en een 'videoclip' laten samenstellen met een uitlichting van de resultaten uit het collegeprogramma.

  Lees verder
 • Drive-in stembureau in Zuidplas

  Drive-in stembureau in Zuidplas

  Stemmen op woensdag 21 maart kan in de gemeente Zuidplas ook weer in het Drive-in stembureau. Dit keer is het een échte drive-in.

  De stemmer hoeft de auto niet meer uit en brengt zijn of haar stem uit vanuit de eigen auto. “We maken het zo makkelijk mogelijk. Ga vooral stemmen!,” aldus burgemeester Gert-Jan Kats

  Lees verder
 • Hartveilig Zuidplas

  Hartveilig Zuidplas

  Zuidplas Hartveilig! Dat is het doel voor 2018. De gemeente Zuidplas werkt samen met de Rotary Zuidplas aan een hartveilige gemeente.

  Lees verder
 • 'Oogsten' in het gemeentehuis van Zuidplas

  'Oogsten' in het gemeentehuis van Zuidplas

  Dinsdag 20 februari heeft de gemeente de sleutel van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) overgedragen aan aannemer Heembouw. Zij zijn samen met NewHorizon gestart met ‘oogsten’.

  Lees verder
 • Wil jij in de jongerenraad? Meld je aan!

  Wil jij in de jongerenraad? Meld je aan!

  De jongerenraad Zuidplas is op zoek naar leden in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar, die graag meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen!

  Lees verder
 • Versnelde verbreding A20 Nieuwerkerk en Gouda

  Versnelde verbreding A20 Nieuwerkerk en Gouda

  Gemeente Zuidplas reageert verheugt op de gezamenlijke aanpak van de Provincie Zuid-Holland, regio Midden Holland en gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Rotterdam, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk (de Regio) om  de rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met maximaal twee jaar te versnellen door de kosten voor versnelling vanuit de regio te financieren.

  Lees verder
 • Teleurstelling over bestuursakkoord A12-corridor

  Teleurstelling over bestuursakkoord A12-corridor

  Zuidplas heeft besloten niet over te gaan tot ondertekening vandaag van het bestuursakkoord A12-corridor van de Provincie Zuid-Holland, VNO-NCW en enkele gemeenten.

  Lees verder
 • Kandidatenlijst​ gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Kandidatenlijst​ gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Vrijdag 9 februari om 16.00 uur was er een openbare zitting van het Centraal Stembureau met als onderwerp de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

  Lees verder
 • WOZ-beschikking / aanslagbiljet gemeentebelastingen 2018

  WOZ-beschikking/aanslagbiljet gemeentebelastingen 2017

  Vanaf dinsdag 27 februari 2018 ontvangt u als eigenaar en/of gebruiker de WOZ-beschikking / aanslagbiljet gemeentebelastingen.

  Lees verder
 • Uitzendovereenkomsten statushouders

  Uitzendovereenkomsten statushouders

  Begin deze maand zijn de eerste uitzendovereenkomsten van Veldwerk Uitzendbureau met drie statushouders uit de gemeente Zuidplas officieel ondertekend. Hiermee stromen zij uit naar betaald werk.

  Lees verder
 • Zuidplas aangesloten op Berichtenbox MijnOverheid

  Zuidplas aangesloten op Berichtenbox MijnOverheid

  De gemeente Zuidplas is aangesloten op de Berichtenbox, de online brievenbus van MijnOverheid. U kunt uw post over bijvoorbeeld gemeentebelastingen vanaf nu (ook) digitaal ontvangen. 

  Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail op het e-mail adres dat u zelf opgeeft via de website van MijnOverheid.

  Lees verder
 • Raadsvergaderingen tijdelijk naar Thorbecke

  Raadsvergaderingen tijdelijk naar Thorbecke

  Vanaf 23 januari vergadert de raad in het Thorbecke aan de Kamerlingh Onnesstraat 4 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De school stelt haar aula en een aantal lokalen ter beschikking voor vergaderingen en overleg.

  U bent van harte welkom de eerstvolgende vergadering bij te wonen. Er is voldoende ruimte voor publiek aanwezig.

  Lees verder
 • Publieksbalies verplaatst naar Raadhuisplein 2

  Publieksbalies verplaatst naar Raadhuisplein 2

  Het Klant Contact Centrum van de gemeente is verhuisd naar de overkant van het Raadhuisplein.

  U vindt de balies van Burgerzaken, Wmo, IJsselgemeenten en het servicepunt van Politie vanaf nu op Raadhuisplein 2.

  Lees verder
 • Bert Kandel nieuwe interim-gemeentesecretaris

  Bert Kandel nieuwe interim-gemeentesecretaris

  Bert Kandel is de nieuwe interim-gemeentesecretaris voor de gemeente Zuidplas. Hij volgt de onlangs vertrokken Caroline Bos op.

  Lees verder
 • Strooiroutes Zuidplas

  Strooiroutes Zuidplas

  Als er vorst, en dus kans op gladheid, wordt voorspeld, strooit Zuidplas preventief op belangrijke wegen en fietspaden.

  Lees verder
 • Trouwlocatie gemeente tijdelijk verplaatst

  Tijdelijke trouwlocatie Zuidplas - Hit eten en drinken

  Heeft u trouwplannen of wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan bent u vanaf 1 december van harte welkom bij Hit - eten en drinken, bij Golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan de IJssel.

  Lees verder
 • Integrale gebiedsontwikkeling

  Integrale gebiedsontwikkeling

  31 oktober en 2 november stonden in het teken van de integrale gebiedsontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast was er op 7 november een openbare raadsinformatiebijeenkomst over hetzelfde thema, een belangrijk onderwerp voor Zuidplas. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op het realiseren van uitbreidingen in onze dorpen.

  Lees verder
 • Begroting 2018 in één overzicht

  Begroting 2018 in één overzicht

  Gemeente Zuidplas presenteert een overzichtelijke samenvatting van de inkomsten en uitgaven voor de begroting 2018.

  Lees verder
 • Correct aanbieden oud papier en karton

  Correct aanbieden oud papier en karton

  Voorkom vervuiling van de openbare weg door weggewaaid papier en karton tijdens de inzameldag. Stop het oud papier en karton in een gesloten kartonnen doos of gebruik papieren verpakkingen om het te bundelen.

  Lees verder
 • Overeenkomst Zuidplas en Heembouw nieuw gemeentehuis

  Op 10 oktober is de overeenkomst getekend voor het nieuwe gemeentehuis van Zuidplas. Wethouder Daan de Haas en commercieel directeur Durk van Loon van Heembouw Rotterdam ondertekenden het contract op het kantoor van de Dutch Green Building Council (DGBC) in Rotterdam. 

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Eenzaamheid: daar kom je niet makkelijk voor uit

  Reis door sociaal domein - Eenzaamheid

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Zuidplas bouwt duurzaam, goedkoper en servicegericht gemeentehuis

  Zuidplas bouwt duurzaam, goedkoper en servicegericht gemeentehuis

  Het Rotterdamse bedrijf Heembouw BV gaat het nieuwe gemeentehuis van Zuidplas bouwen. Dit is de uitkomst van het aanbestedingstraject dat in de afgelopen maanden plaatsvond.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Keukentafelgesprek

  Reis door sociaal domein - Keukentafelgesprek

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Geheimhouding persoonsgegevens

  Zuidplas maakt gebruik van de basisregistratie personen (BRP) voor de bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedere inwoner binnen de gemeente Zuidplas. 

  Lees verder
 • Elektrische laadpaal aanvragen

  Elektrische laadpaal aanvragen

  Bent u in het bezit van een elektrische of hybride auto en wilt u een laadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Budgetmaatjes

  Reis door sociaal domein - Budgetmaatjes

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Quinty Kalmeijer nieuwe kinderburgemeester Zuidplas

  Quinty Kalmeijer nieuwe kinderburgemeester Zuidplas

  Woensdagmiddag 31 mei waren de verkiezingen voor kinderburgemeester van Zuidplas schooljaar 2017-2018. 13 scholen hebben een afgevaardigde van nu nog groep 7 gestuurd om verkozen te worden als kinderburgemeester.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Veilig opgroeien in Zuidplas

  Reis door sociaal domein - Veilig opgroeien in Zuidplas

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - De Zorgcafés in Zuidplas

  Reis door sociaal domein - De Zorgcafés in Zuidplas

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Planning nieuwbouw gemeentehuis schuift half jaar op

  Planning nieuwbouw gemeentehuis schuift half jaar op

  Het college van de gemeente Zuidplas heeft besloten om de start van de bouw van het gemeentehuis met een half jaar uit te stellen. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat in het huidige gebouw mogelijk vleermuizen aanwezig zijn. 

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - De Schakel in Moordrecht

  Reis door sociaal domein - De Schakel in Moordrecht

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • De weg naar het nieuwe gemeentehuis

  Op 20 september 2016 vond de beslissende raadsvergadering plaats over de toekomst van het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Dienstverlening Zuidplas nu ook via WhatsApp

  Dienstverlening Zuidplas nu ook via WhatsApp

  De gemeente Zuidplas is nu ook via WhatsApp bereikbaar. Inwoners of ondernemers die een vraag of een opmerking willen doorgeven kunnen contact opnemen via het WhatsApp-nummer 06 51 96 46 99. 

  Lees verder
 • Openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen

  Openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen

  Per 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen vrij opvraagbaar. Iedereen kan de WOZ-waarde van een willekeurige woning opvragen.

  Lees verder
 • Zorg & Ondersteuning voor inwoners van 0-100 jaar

  Zorg & ondersteuning inwoners 0-100 Editie 1

  De gemeente heeft een reeks themapagina’s over Zorg & Ondersteuning voor inwoners van 0-100 jaar gepubliceerd. Wat is er aan ondersteuning binnen onze gemeente mogelijk en waar kunt u terecht?

  Lees verder
Archief

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?