Nieuws

 • Brandweer Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond grenzeloos

  Brandweer Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond grenzeloos

  Omdat inwoners recht heeft op de snelste beschikbare hulp, maakt de Veiligheidsregio Hollands Midden steeds meer afspraken over onderlinge samenwerking met de veiligheidsregio's om haar heen.

  Lees verder
 • 61 nieuwe energie-neutrale woningen in Zuidplas

  61 nieuwe energie-neutrale woningen in Zuidplas

  Exact een jaar na het tekenen van de Intentieovereenkomst sluiten gemeente Zuidplas en TBI onderneming Synchroon op 14 december een Samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de bedrijfslocatie Zelling Onderneming in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied met circa 61 woningen.

  Lees verder
 • Het Klant Contact Centrum verhuist naar de overkant

  Het Klant Contact Centrum verhuist naar de overkant

  De gemeente Zuidplas verplaatst de balies van het Klant Contact Centrum (KCC) tijdelijk naar de overkant van de straat. U kunt vanaf maandag 18 december terecht op Raadhuisplein 2 voor algemene informatie, Burgerzaken, Wmo, IJSSELgemeenten en het servicepunt van de Politie. De reden van de verhuizing is de geplande nieuwbouw van het gemeentehuis. Wanneer deze gerealiseerd is, gaan we weer naar het oude adres.

  Lees verder
 • Bert Kandel nieuwe interim-gemeentesecretaris

  Bert Kandel nieuwe interim-gemeentesecretaris

  Bert Kandel is de nieuwe interim-gemeentesecretaris voor de gemeente Zuidplas. Hij volgt de onlangs vertrokken Caroline Bos op.

  Lees verder
 • Heel Holland veilig

  Heel Holland veilig

  Mogelijk heeft u de afgelopen dagen een brief ontvangen van 'Heel Holland Veilig'. Het bedrijf achter deze brief communiceert in diezelfde brief dat Zuidplas schriftelijke toestemming heeft verleend aan Heel Holland Veilig om u als inwoner te benaderen met de diensten die zij aanbieden.

  Lees verder
 • Werkervaringsplaatsen gezocht in land- en tuinbouw

  Werkervaringsplaatsen gezocht in land- en tuinbouwsector

  Een half jaar geleden is het project Statushouders Glastuinbouw Zuidplas van start gegaan. Het is een samenwerking tussen de GR IJsselgemeenten (waaronder Zuidplas) en Veldwerk Uitzendbureau. 

  Lees verder
 • Laatste raadsvergadering in huidige gemeentehuis

  Laatste raadsvergadering in huidige gemeentehuis

  Op 19 december vindt de raadsvergadering voor het laatst plaats in de huidige raadszaal in het gemeentehuis. De raadsvergaderingen worden met ingang van het nieuwe jaar verplaatst naar een tijdelijke locatie in verband met de nieuwbouw van het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Is ondernemend Zuidplas klaar voor de toekomst?

  Is ondernemend Zuidplas klaar voor de toekomst?

  Graag nodigt het gemeentebestuur van Zuidplas u als ondernemer uit voor de bijeenkomst “Dag van de economie” op 25 januari 2018.

  Lees verder
 • Raadsvergadering 19 december

  Raadsvergadering 19 december

  Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen, dus ook u als inwoner of ondernemer, mag gebruik maken van het spreekrecht.

  Lees verder
 • 16 december: Rotary Zuidplas Santa Run

  16 december: Rotary Zuidplas Santa Run

  Zuidplas zorgt voor voldoende AED systemen in de hele gemeente. Het gaat om 27 AED buitenkasten die dag en nacht bereikbaar moeten zijn voor reanimatie bij een hartstilstand.

  Lees verder
 • Ondernemers Prijs Midden Holland

  Ondernemers Prijs Midden Holland

  Op maandag 8 januari 2018 vindt de OndernemersPrijs Midden Holland plaats in de Goudse Schouwburg.

  Lees verder
 • Strooiroutes Zuidplas

  Strooiroutes Zuidplas

  Als er vorst, en dus kans op gladheid, wordt voorspeld, strooit Zuidplas preventief op belangrijke wegen en fietspaden.

  Lees verder
 • Trouwlocatie gemeente tijdelijk verplaatst

  Tijdelijke trouwlocatie Zuidplas - Hit eten en drinken

  Heeft u trouwplannen of wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan bent u vanaf 1 december van harte welkom bij Hit - eten en drinken, bij Golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan de IJssel.

  Lees verder
 • Integrale gebiedsontwikkeling

  Integrale gebiedsontwikkeling

  31 oktober en 2 november stonden in het teken van de integrale gebiedsontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast was er op 7 november een openbare raadsinformatiebijeenkomst over hetzelfde thema, een belangrijk onderwerp voor Zuidplas. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op het realiseren van uitbreidingen in onze dorpen.

  Lees verder
 • Collectieve zorgverzekering 2018

  Collectieve zorgverzekering 2018

  De gemeente Zuidplas continueert in 2018 de lopende afspraken met Zorg en Zekerheid met betrekking tot de collectieve zorgverzekering. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. U kiest altijd de zorg die bij u past.

  Lees verder
 • Zuidplas neemt maatregelen tegen hondenpoep

  Zuidplas neemt maatregelen tegen overlast door hondenpoep

  Veel meldingen van onze inwoners gaan over de overlast door hondenpoep. Met een aantal maatregelen wil Zuidplas de overlast terugbrengen, o.a. met de uitbreiding van het aantal losloop gebieden, plaatsing van extra afvalbakken en het verstrekken van gratis poepzakjes.

  Lees verder
 • Verkeershinder tijdens asfaltonderzoek

  Verkeershinder tijdens asfaltonderzoek

  De komende periode vindt er aan diverse wegen in Zuidplas onderzoek plaats naar de staat van het asfalt en de wegfundering.

  Lees verder
 • Koningskwartier verrijking op woongebied!

  Koningskwartier verrijking op woongebied!

  Dinsdag 24 oktober heeft het college van Zuidplas een bezoek gebracht aan het Koningskwartier in Zevenhuizen.

  Lees verder
 • 16 jaar of ouder? Laat je horen via het Inwonerspanel!

  16 jaar of ouder? Laat je horen via het Inwonerspanel!

  De gemeente Zuidplas start na de herfstvakantie met een campagne om nieuwe (jonge) inwoners te werven voor het digitaal inwonerspanel.

  Lees verder
 • Begroting 2018 in één overzicht

  Begroting 2018 in één overzicht

  Gemeente Zuidplas presenteert een overzichtelijke samenvatting van de inkomsten en uitgaven voor de begroting 2018.

  Lees verder
 • Correct aanbieden oud papier en karton

  Correct aanbieden oud papier en karton

  Voorkom vervuiling van de openbare weg door weggewaaid papier en karton tijdens de inzameldag. Stop het oud papier en karton in een gesloten kartonnen doos of gebruik papieren verpakkingen om het te bundelen.

  Lees verder
 • Overeenkomst Zuidplas en Heembouw nieuw gemeentehuis

  Op 10 oktober is de overeenkomst getekend voor het nieuwe gemeentehuis van Zuidplas. Wethouder Daan de Haas en commercieel directeur Durk van Loon van Heembouw Rotterdam ondertekenden het contract op het kantoor van de Dutch Green Building Council (DGBC) in Rotterdam. 

  Lees verder
 • De Rijksoverheid start campagne uitdelen jodiumtabletten

  De Rijksoverheid verspreidt tussen 10 en 24 oktober a.s. jodiumtabletten aan jongeren tot 18 jaar.

  Lees verder
 • Vijf maatregelen voor meer verkeersveiligheid Middelweg Moordrecht

  De gemeente Zuidplas voert rond de herfstvakantie vijf maatregelen uit voor meer verkeersveiligheid op de Middelweg in Moordrecht.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Eenzaamheid: daar kom je niet makkelijk voor uit

  Reis door sociaal domein - Eenzaamheid

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • EHB ZO! Eerste Hulp bij Zorg en Overlast

  EHB ZO! Eerste Hulp bij Zorg en Overlast

  EHBO. eerste hulp bij ongelukken: voor iedereen een bekend begrip. Maar wat als het niet om een ongeluk gaat, als er geen behoeft is aan een pleister of verband? Wat als u toch actie wilt ondernemen of zelf hulp zoekt!

  Lees verder
 • Zuidplas bouwt duurzaam, goedkoper en servicegericht gemeentehuis

  Zuidplas bouwt duurzaam, goedkoper en servicegericht gemeentehuis

  Het Rotterdamse bedrijf Heembouw BV gaat het nieuwe gemeentehuis van Zuidplas bouwen. Dit is de uitkomst van het aanbestedingstraject dat in de afgelopen maanden plaatsvond.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Keukentafelgesprek

  Reis door sociaal domein - Keukentafelgesprek

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Geheimhouding persoonsgegevens

  Zuidplas maakt gebruik van de basisregistratie personen (BRP) voor de bevolkingsadministratie. Hierin zijn de gegevens opgenomen van iedere inwoner binnen de gemeente Zuidplas. 

  Lees verder
 • Elektrische laadpaal aanvragen

  Elektrische laadpaal aanvragen

  Bent u in het bezit van een elektrische of hybride auto en wilt u een laadpaal bij u in de buurt? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen.

  Lees verder
 • Leerlingen/jeugdigenvervoer en dagbesteding regionaal geregeld

  Leerlingen/jeugdigenvervoer en dagbesteding regionaal geregeld

  De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben gezamenlijk het routegebonden vervoer opnieuw aanbesteed. Het gaat om het leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en delen van het vervoer naar dagbesteding.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Budgetmaatjes

  Reis door sociaal domein - Budgetmaatjes

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Quinty Kalmeijer nieuwe kinderburgemeester Zuidplas

  Quinty Kalmeijer nieuwe kinderburgemeester Zuidplas

  Woensdagmiddag 31 mei waren de verkiezingen voor kinderburgemeester van Zuidplas schooljaar 2017-2018. 13 scholen hebben een afgevaardigde van nu nog groep 7 gestuurd om verkozen te worden als kinderburgemeester.

  Lees verder
 • Jaarrekening Zuidplas 2016

   Jaarrekening Zuidplas 2016

  Bekijk of download hier de Jaarrekening van de gemeente Zuidplas

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - Veilig opgroeien in Zuidplas

  Reis door sociaal domein - Veilig opgroeien in Zuidplas

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - De Zorgcafés in Zuidplas

  Reis door sociaal domein - De Zorgcafés in Zuidplas

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • Planning nieuwbouw gemeentehuis schuift half jaar op

  Planning nieuwbouw gemeentehuis schuift half jaar op

  Het college van de gemeente Zuidplas heeft besloten om de start van de bouw van het gemeentehuis met een half jaar uit te stellen. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat in het huidige gebouw mogelijk vleermuizen aanwezig zijn. 

  Lees verder
 • Reis door sociaal domein - De Schakel in Moordrecht

  Reis door sociaal domein - De Schakel in Moordrecht

  Wethouder Daan de Haas is verantwoordelijk voor de Wmo in de gemeente Zuidplas. Komend jaar bezoekt de wethouder allerlei locaties waar op verschillende manieren zorg geleverd wordt aan inwoners.

  Lees verder
 • De weg naar het nieuwe gemeentehuis

  Op 20 september 2016 vond de beslissende raadsvergadering plaats over de toekomst van het gemeentehuis.

  Lees verder
 • Dienstverlening Zuidplas nu ook via WhatsApp

  Dienstverlening Zuidplas nu ook via WhatsApp

  De gemeente Zuidplas is nu ook via WhatsApp bereikbaar. Inwoners of ondernemers die een vraag of een opmerking willen doorgeven kunnen contact opnemen via het WhatsApp-nummer 06 51 96 46 99. 

  Lees verder
 • Openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen

  Openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen

  Per 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen vrij opvraagbaar. Iedereen kan de WOZ-waarde van een willekeurige woning opvragen.

  Lees verder
 • Zorg & Ondersteuning voor inwoners van 0-100 jaar

  Zorg & ondersteuning inwoners 0-100 Editie 1

  De gemeente heeft een reeks themapagina’s over Zorg & Ondersteuning voor inwoners van 0-100 jaar gepubliceerd. Wat is er aan ondersteuning binnen onze gemeente mogelijk en waar kunt u terecht?

  Lees verder
Archief

Pagina opties

beoordeel deze pagina