Hoe werkt de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zuidplas. De gemeenteraad van Zuidplas heeft 27 leden uit 7 fracties. De leden van de raad worden om de 4 jaar door de inwoners van Zuidplas gekozen.

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

Het college neemt de dagelijkse besluiten. Grote Plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kan de gemeente pas uitvoeren als een meerderheid van de raad vóór stemt. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt.

Praat mee

Burgerinitiatief, inspreken tijdens de raadsvergadering, gast van de raad

Link naar praat mee

Informatiebijeenkomsten

Bekijk hier informatie over informatiebijeenkomsten in Zuidplas

Link naar inforamatiebijeenkomsten

Programmacommissies

Bekijk hier de verschillende programmacommissies

Link naar programmacommissies

Instrumenten van de raad

Bekijk hier de instrumenten van de gemeenteraad

Link naar instrumenten van de raad

Gast van de gemeenteraad

Benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Geef u dan op als 'Gast van de raad'

Link naar gast van de gemeenteraad

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?