Griffie

De raad wordt terzijde gestaan door de griffier, die zorg draagt voor een goede gang van zaken rond alles wat de raad aangaat. De griffier fungeert daarbij als spil tussen de raad enerzijds en het college met het ambtenarenapparaat anderzijds. U kunt de medewerkers van de griffie bereiken via griffie@zuidplas.nl.

Peter van Vugt

van Vugt
contactgegevens en taken Peter van Vugt
FunctieGriffier
Telefoonnummer0180-330 311
E-mailadresp.vanvugt@zuidplas.nl

Josette van Houwelingen

van Houwelingen
contactgegevens en taken Josette van Houwelingen
FunctiePlaatsvervangend griffier
Telefoonnummer0180-330 313
E-mailadresj.vanhouwelingen@zuidplas.nl

Daphne Kok

Kok
contactgegevens en taken Daphne Kok
FunctieMedewerker griffie
Telefoonnummer(0180) 330 312
E-mailadresd.kok@zuidplas.nl

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?