Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen en controleert het dagelijks bestuur; het college van burgemeester en wethouders. De raad neemt de uiteindelijke besluiten voordat tot uitvoering wordt overgegaan. De gemeenteraad van Zuidplas bestaat uit 27 raadsleden. Raadsleden van dezelfde politieke partij vormen een fractie in de raad.

Samenstelling

Bekijk hier de samenstelling van de gemeenteraad, fractieadviseurs, werkgroepen en de griffie

Link naar samenstelling

Besluitenlijsten

Bekijk hier een overzicht van de besluitenlijsten van de gemeenteraad

Link naar besluitenlijsten gemeenteraad

Vergaderingen gemeenteraad

Bekijk hier de agenda voor de vergaderingen en beluister de audioverslagen

Link naar vergaderingen gemeenteraad

Groene Hart Rekenkamer

Bekijk hier o.a. de samenstelling van de rekenkamercommissie, het doel en de werkwijze

Link naar rekenkamercommissie

Hoe werkt de gemeenteraad

Bekijk hier informatie over hoe de gemeenteraad werkt, programmacommissies en neem contact op met de gemeenteraad

Link naar hoe de gemeenteraad werkt

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?