Onderzoek: Beeld van Zuidplas

Inwoners in het digitaal inwonerspanel hebben meegedaan aan een onderzoek over het beeld van Zuidplas. Niet om het beeld van de gemeentelijke organisatie, maar om het gebied Zuidplas: de dorpen, rivieren, recreatiegebieden en (culturele) evenementen. De gemeente wilde dit graag weten in het licht van toekomstige ontwikkelingen en trends op het terrein van wonen, werken, recreatie en duurzaamheid. In totaal vulden 463 inwoners de vragenlijst in, een respons van 67% respons.

Het onderzoek bevatte zowel meerkeuze vragen als open vragen. In onderstaande samenvatting zijn de belangrijkste bevindingen opgesomd.

Imago Zuidplas

Het digitaal inwonerspanel heeft zich gebogen over de volgende vraag: Welke beelden of associaties schieten u te binnen als u denkt aan ‘Zuidplas’? Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus om het gehele gebied waarbinnen de vier dorpen zich bevinden. Er zijn twee antwoorden die door (ruim) een kwart van de inwoners worden genoemd: groen (27%) en dorps (25%). Ruim een tiende (11%) kan niets noemen.

Waardering verschillende aspecten Zuidplas

  • Inwoners zijn het meest positief over het wonen in Zuidplas: driekwart waardeert dit in (zeer) hoge mate;
  • Ruim een derde (33%) waardeert het recreëren in Zuidplas in (zeer) hoge mate;
  • Over het werken in Zuidplas heeft bijna twee derde van de inwoners geen mening.

Zuidplas Gewoon Grenzeloos

De gemeente Zuidplas is een paar jaar geleden gestart met de gebiedsmarketing ‘Zuidplas Gewoon Grenzeloos’.  Aan het panel zijn hierover drie vragen gesteld.  Er blijkt dat bijna een derde (32%) in (zeer) hoge mate trots is om inwoner van Zuidplas te zijn. Bijna een kwart (23%) zou in (zeer) hoge mate een bezoek aan Zuidplas aan vrienden/kennissen/relaties aanbevelen. Een tiende vindt dat Zuidplas ze in (zeer) hoge mate “gewoon grenzeloos veel mogelijkheden” biedt.

Inwoners die Zuidplas zouden aanbevelen aan vrienden/kennissen/relaties zouden dat met name mondeling doen. Er zijn twee plekken die door inwoners vaker als aanbeveling worden genoemd: Hitland (33%) en Rottemeren (28%).

Vervolg

De uitkomst van dit onderzoek zal bij de integrale gebiedsbranding in het licht van ruimtelijke ontwikkelingen worden meegewogen. Uit het onderzoek blijkt immers dat er op het terrein van trots (ambassadeurschap), bewustzijn en binding nog voldoende uitdagingen liggen. Integrale gebiedsbranding biedt hierin uitsluitsel.

Ook panellid worden

Wilt u ook graag plaatsnemen in het digitaal inwonerpanel (vanaf 16 jaar en ouder)? Stuur een e-mail naar: inwonerspanelzuidplas@duomarketresearch.nl. U ontvangt dan inloggegevens om lid te worden.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?