Bestuur

College van Burgemeester en wethouders

Bekijk hier o.a. de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, besluitenlijsten, collegeprogramma en het coalitieakkoord

Link naar samenstelling college van B&W

Gemeenteraad

Bekijk hier o.a. de samenstelling van de gemeenteraad, besluitenlijsten, hoe werkt de gemeenteraad, griffie ingekomen stukken en de rekenkamercommissie

Link naar gemeenteraad

Financiƫn

Bekijk hier o.a. de perspectiefnota's, kwaliteitshandvest, programmabegrotingen, voorjaarsnota's en najaarsnota's 2014 - 2016

Link naar FinanciĆ«n

Pagina opties

beoordeel deze pagina