Bestuur

College van Burgemeester en wethouders

Bekijk hier o.a. de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, besluitenlijsten, collegeprogramma en het coalitieakkoord

Link naar samenstelling college van B&W

Financiƫn

Bekijk hier o.a. de perspectiefnota's, kwaliteitshandvest, programmabegrotingen, voorjaarsnota's en najaarsnota's 2014 - 2017

Link naar FinanciĆ«n

Gemeenteraad

Bekijk hier o.a. de samenstelling van de gemeenteraad, besluitenlijsten, hoe werkt de gemeenteraad, griffie ingekomen stukken en de rekenkamercommissie

Link naar gemeenteraad

Kinderburgemeester en kinderraad

Bekijk hier meer informatie over de zittende kinderburgemeester en de leden van de kinderraad

Link naar kinderburgemeester en kinderraad

Raadsinformatiesysteem

In het Raadsinformatiesysteem vindt u alle vergaderingen en bijbehorende vergaderstukken van de gemeenteraad Zuidplas.

Link naar Raadsinformatiesysteem

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?