Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester

Op deze pagina staat het proces beschreven voor de benoeming van een burgemeester. U kunt ook een visuele weergave van dit proces bekijken via 'Benoemingsprocedure burgemeester'

Schets mee

De gemeenteraad gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester voor Zuidplas. Hiervoor stelt de vertrouwenscommissie een profielschets op, die begin maart wordt vastgesteld.

Openstelling vacature

 • De burgemeester vertrekt: er ontstaat een vacature
 • De Commissaris van de Koning (CdK) nodigt de fractievoorzitters van de gemeenteraad uit voor een gesprek over de openstelling van de vacature. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover
 • De gemeenteraad stelt een concept profielschets op
 • De gemeenteraad bespreekt de profielschets van de burgemeester tijdens een openbare profielvergadering met de CdK. De gemeenteraad stelt na bespreking met de CdK de profielschets vast. De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in
 • De minister zorgt voor openstelling van de vacature (3 weken) door plaatsing in de Staatscourant.

Selectie sollicitanten

 • De Commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en wint informatie in over de sollicitanten
 • De Commissaris van de Koning bepaalt welke kandidaten benoembaar zijn en het beste voldoen aan de profielschets. Zij vormen zijn selectie
 • De Commissaris van de Koning nodigt de vertrouwenscommissie uit voor een gesprek over de sollicitanten en zijn selectie
 • De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten en stelt een aanbeveling van twee kandidaten op
 • De Commissaris van de Koning nodigt de vertrouwenscommissie uit voor een gesprek over de concept aanbeveling

Benoeming

 • De gemeenteraad stelt de aanbeveling met twee kandidaten in een besloten vergadering vast. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden
 • Aansluitend maakt de gemeenteraad uitsluitend de naam van de eerste kandidaat van de aanbeveling bekend in een openbare vergadering
 • De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd
 • De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek en daarna benoemt de Koning de burgemeester. De benoeming wordt bekend gemaakt met een persbericht
 • Tijdens een openbare vergadering vindt de beëdiging en installatie van de burgemeester plaats. De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester

Te downloaden:

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?