Beleid

Op deze pagina kunt u alle beleidstukken, regelgevingen en leidraden bekijken of downloaden. Op alle terreinen waar de gemeente een rol heeft, wordt beleid geformuleerd, regelgevingen vastgesteld of leidraden beschreven. Zo kan worden vastgesteld wat de gemeente wil bereiken, wat dat kost en wanneer en met wie de maatregelen worden uitgevoerd. Beleid wordt meestal vastgesteld door de raad. Het college van burgemeester en wethouders voert het uit.

Algemene plaatselijke verordening, APV

Hier vindt u een selectie van onderwerpen uit de Algemene plaatselijke verordening of kortweg APV

Link naar APV

Beleid Overige

Bekijk hier o.a. informatie over toezicht en handhaving, inkoopbeleid en aanbesteden, Economisch Beleid,  Recreatie of klachtenbehandeling

Link naar beleid overige

Beleid Bouwen

Bekijk hier o.a. beleid informatie over omgevingsvergunningen, archeologie, bouw en woningtoezicht.

Link naar beleid bouwen

Regelgeving en verordeningen

Bekijk hier alle vastgestelde regelgevingen en verordeningen

Link naar regelgeving

Beleid Wonen

Bekijk hier o.a. beleid informatie over recreatieverblijven, verkeer en vervoer, parkeernormen of rioleringsplannen

Link naar beleid wonen

Mandaatregeling

Bekijk hier een overzicht van de mandaatregelingen in de gemeente Zuidplas

Link naar Mandaatregelingen

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?