Nieuwe partijen kunnen zich tot uiterlijk 20 december 2021 registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen

Registratie nieuwe politieke partij tot 20 december 2021

Nieuwe lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of de verkiezing Provinciale Staten van Zuid Holland, dienen zich te laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Zuidplas. 

Nieuwe partijen kunnen zich tot uiterlijk 20 december 2021 registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie is te vinden op de pagina 'Registreren nieuwe lokale politieke partijen'