Zoals ook vastgelegd in de Transitievisie Warmte doorlopen we de route naar een aardgasvrij Zuidplas samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overige partners.

Inloopavonden

In Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel gaan we als eerste aan de slag met het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij. De eerste stap die wij daarin zetten is het organiseren van drie inloopavonden:

  • 28 september in het gemeentehuis vanaf 19.30 tot 21.00 uur voor Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel;
  • 5 oktober in Dorpshuis Op Moer vanaf 19.30 tot 21.00 uur voor Moerkapelle;
  • 12 oktober in Dorpshuis Swanla vanaf 19.30 tot 21.00 uur voor Zevenhuizen.

Vervolgens bepalen we met elkaar de aardgasvrije techniek die we in het gebied willen en kunnen gebruiken. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hierover meedenken door zich aan te melden voor één van de drie klankbordgroepen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.duurzaamzuidplas.nl/aardgasvrij(externe link)