Staatsbosbeheer start half april, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met een gecombineerde aanpak van zowel de essentaksterfte als het reguliere bosonderhoud bij de Zevenhuizerplas west- en zuidzijde. 

Daarnaast is er bij de Zevenhuizerplas ook dringend regulier bosonderhoud nodig. Om de overlast voor natuur en recreant zo klein mogelijk te houden pakt Staatsbosbeheer de klussen tegelijk op.

Aanvankelijk zouden alle werkzaamheden rond de Zevenhuizerplas in 2022 worden uitgevoerd. Maar uit recente inspectie bleek dat de conditie van de essen aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas (vanaf Restaurant de Strandgaper tot en met de Wollefoppenweg) zo snel achteruit is gegaan dat eerder ingrijpen noodzakelijk is. De essentaksterfte en het reguliere onderhoud aan de Noordzijde van de Zevenhuizerplas, het Nessebos en de Zevenhuizerzoom zal vooralsnog aangepakt worden zoals gepland in 2022.

Essentaksterfte

Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van deze ziekte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Vanaf half april krijgen bomen die verwijderd worden een oranje stip (blessen), vanaf augustus  2020 worden ze gekapt en afgevoerd. Wanneer dat precies is, is afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare aannemers. Mochten elders in de Rottemeren zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Deelgebied voor deelgebied de essentaksterfte aanpakken

De essentaksterfte wordt per deelgebied aangepakt, Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren om zo de impact te beperken. 

Regulier onderhoud en herplant

Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere bosonderhoud uit aan de west en zuidzijde van de Zevenhuizerplas. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Daarnaast starten we direct na het broedseizoen alvast met het snoeien en kappen van bomen en struiken aan de randen van de bossen. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie aan boom- en struiksoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes kleiner worden.

Vragen of meer informatie

Wilt u meer informatie over de essentaksterfte? Kijk op de website van Recreatieschaprottemeren, www.recreatieschaprottemeren.nl of mail naar d.vanstegeren@staatsbosbeheer.nl.