Het Posthuis was tot zo’n twaalf jaar geleden in gebruik als restaurant. Sindsdien staat het pand leeg en wordt het niet meer gebruikt.

Prominente plek Dorpsstraat

Het Posthuis staat op een prominente plek in de Dorpsstraat en maakt deel uit van het beschermd stads- en dorpsgezicht van Moordrecht. Door de slechte staat van onderhoud heeft het Posthuis een negatieve invloed op het algehele straatbeeld. Een passende herontwikkeling is dan ook zeer gewenst. Het pand is door de gemeente leeg- en dichtgemaakt. Hierdoor is er geen acuut gevaar voor bijvoorbeeld instorting.

Antheos Projectontwikkeling II, eigenaar van alle panden en gronden van het Posthuis in Moordrecht, ontwikkelde voor eigen kosten en voor eigen risico een eerste schetsontwerp. Daarmee is een nieuwe stap gezet naar een mogelijke herontwikkeling van het Posthuis.

Herontwikkeling

De gemeente heeft zich sinds de leegstand gericht op het bereiken en interesseren van marktpartijen om tot een herontwikkeling van het pand te komen. In het verleden was het gesplitste eigendom van de panden in diverse Verenigingen van Eigenaren een belemmering om tot overeenstemming te komen over sloop en herontwikkeling. Nu alle panden en gronden behorend bij het Posthuis in eigendom zijn van Antheos Projectontwikkeling II is dat niet meer aan de orde.

Eerste schetsontwerp

Het schetsontwerp bestaat uit zeven koopappartementen met een parkeervoorziening op eigen grond. Dit wordt nu door de gemeente getoetst aan onder andere het bestemmingsplan, parkeernormen en stedenbouwkundige uitstraling.

Nieuwe ontwikkelingen

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het Posthuis houden wij u via onze website op de hoogte over de stand van zaken en het vervolgproces.