Samen met de klankbordgroep Moordrecht hebben de gemeente en de provincie Zuid-Holland gekeken naar de snelfietsroute F20 tussen Gouda en Rotterdam. Deze fietsverbinding sluit ook Moordrecht aan, zodat fietsen van en naar Moordrecht in de toekomst nog aantrekkelijker zal zijn

Alternatieve routes

Tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroep zijn naast de voorkeursroute ook alternatieve routes, die door de klankbordgroep zijn aangedragen, bekeken. Van deze routes is onderzocht of deze tot een  goede, comfortabele en ook veilige snelfietsroute kunnen worden uitgewerkt. En of deze (financieel) haalbaar is.

Het is de bedoeling dat drie of vier routes aan de raad worden voorgelegd, waaronder ook de ambtelijke voorkeursroute, die in eerste instantie is voorgesteld door de projectgroep. In deze projectgroep zitten de verkeerskundigen van de verschillende gemeenten en van de provincie Zuid Holland. 

Besluitvorming

De gemeente Zuidplas wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming over de snelfietsroute. Zuidplas heeft zich net als de buurgemeenten Gouda en Capelle aan den IJssel positief uitgesproken over de snelfietsroute F20.

Uiteindelijk is het aan de raad van Zuidplas om zich uit te spreken over welke route door of langs Moordrecht de voorkeur heeft.

kaart van snelfietsroute

Over de Snelfietsroute F20 Gouda-Moordrecht

De snelfietsroute F20 is een speciale route van in totaal ruim 20 kilometer lang, die loopt van Gouda naar Rotterdam en vice versa. Doel van de snelfietsroute is dat fietsers ongehinderd door kunnen fietsen, zodat zij in korte tijd op plaats van bestemming aankomen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas zien de snelfietsroute als een aantrekkelijk alternatief voor automobilisten. Met name voor de kortere afstanden. Ook scholieren profiteren van de snelfietsroutes.

Op het traject Gouda-Rotterdam wordt al veel gefietst. Om van de fietsroute een snelfietsroute te maken wordt de route verbeterd door onder meer kruisingen aan te pakken, bochten vloeiender te laten lopen, verlichting langs de route aan te leggen of door fietsstraten te realiseren binnen de bebouwde kom, waar fietsers voorrang hebben en auto’s te gast zijn.

Voor de snelfietsroute F20 is een voorkeurstracé uitgewerkt door een speciale werkgroep van verkeerskundigen van de provincie en van de betrokken gemeenten. Deze voorkeursroute gaat ook door de gemeente Zuidplas en verbindt de plaatsen Rotterdam, Kralingen-Krooswijk, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouda. Bedoeling is dat inwoners van deze plaatsen, die op de fiets naar hun werk of naar school gaan, makkelijk en snel op snelfietsroute terechtkomen en dan zonder veel oponthoud door kunnen fietsen.

Binnenkort vindt in de gemeente Zuidplas de besluitvorming plaats over de snelfietsroute F20. Net als bij de andere gemeenten zal dan de raad een besluit nemen of zij de middelen beschikbaar stelt voor het verbeteren van de route. Over de voorkeursroute is de gemeente nu in gesprek met de klankbordgroep Moordrecht en met de Belangenvereniging ’s Gravenweg in Nieuwerkerk a/d IJssel.