De Gemeente Zuidplas is wettelijk verplicht de topografische kaart van haar grondgebied actueel te houden. Een actuele kaart is van belang voor het onderhoud van de openbare ruimte en het waarborgen van de veiligheid. Daartoe zijn nauwkeurige gegevens essentieel.