Vanaf 1 mei 2022 worden in Zuidplas stortingen op de ondergrondse restafvalcontainers in rekening gebracht via de aanslag afvalstoffenheffing.

Door deze verandering hebben sommige inwoners nog tegoed op hun afvalpas staan. Eerder heeft de gemeente gecommuniceerd dat dit tegoed eind 2023 verrekend zou worden met de gemeentelijke belastingaanslag 2023. Helaas is dit vanwege juridische-, en technische redenen niet uitvoerbaar. Daarom is gekozen om het tegoed op de rekening van de inwoner bij de eerste betaling van de afvalstoffenheffing 2023 te storten. 

Inwoners ontvingen brief over hun tegoed

Alle huishoudens ontvingen een brief waarin de hoogte van het tegoed staat vermeld. Deze brief viel vanaf 1 maart in de brievenbus. 

Het tegoed wordt automatisch overgemaakt

Het bedrag dat een inwoner nog tegoed heeft, wordt gestort op het rekeningnummer waarmee de inwoner de afvalstoffenheffing betaalt. Men hoeft geen actie te ondernemen, het bedrag wordt automatisch gestort nadat de eerste betaling is ontvangen. Heeft u nog geen brief ontvangen dan kunnen deze inwoners contact opnemen met Cyclus.

Let Op!

Het kan zijn dat inwoners het tegoed op een ander rekeningnummer willen ontvangen. Het is niet langer mogelijk dit aan te passen. De termijn hiervoor is verstreken.

Inzicht in stortingen via nieuwe inlogcode

In de bovengenoemde brief staat per huisadres een nieuwe inlogcode voor het inloggen op de website van Cyclus. Via deze website zijn de stortingen op de ondergrondse restafvalcontainer te volgen. Hier vindt men ook het bedrag dat men nog tegoed heeft op de afvalpas.

Op www.cyclusnv.nl/mijngegevens(externe link) kunnen inwoners inloggen met postcode, huisnummer en de nieuwe  inlogcode.

Informatie over de teruggave

Op de pagina 'Saldo teruggave afvalpas' wordt verwezen naar het overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden rondom deze terugbetaling. Inwoners kunnen hier ook een contactformulier invullen mocht de vraag er niet bijstaan. Zij ontvangen dan zo spoedig mogelijk antwoord.

De gemeente helpt haar inwoners bij de teruggave

Voor inwoners die niet of minder goed met de digitale media en/of met de computer om kunnen gaan biedt de gemeente Zuidplas de mogelijkheid om op het gemeentehuis gezamenlijk de gegevens in te vullen. 

Periode van teruggave

Zuidplas stelt geen einddatum voor de teruggave van de openstaande saldi en zetten in op 100% teruggave.