Bij woningtoewijzing wordt gewerkt met een inkomensverklaring van de belastingdienst (IB60-formulier). Hierop wordt uw gecorrigeerd verzamelinkomen, of uw gecorrigeerd belastbaar loon vermeld. Vanaf de maand juni kunt u een inkomensverklaring aanvragen over het voorgaande jaar.

Hoe komt u aan een inkomensverklaring

U belt de BelastingTelefoon voor particulieren: 0800 05 43. Volg de stappen in het keuzemenu.
Online aanvragen kan via de website van de belastingdienst.

Aanvragen: doe het nu

Wilt u in de toekomst reageren op het aanbod van de huurwoningen? Dan is het verstandig om alvast een inkomensverklaring (IB60-formulier) aan te vragen via de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring. Op die manier kunt u bij de inschrijving direct een kopie bijsluiten.