Dinsdag 28 september start om 20.00 uur een informatiebijeenkomst over Veiligheid.

Deze informatiebijeenkomst is alleen online te volgen. De publieke tribune is niet toegankelijk, ook niet voor de pers. Inwoners die de vergadering niet online kunnen volgen omdat ze geen internet hebben, kunnen contact opnemen met de griffie om samen een oplossing te zoeken.

Vergaderpunten

In ons 'Raadsinformatiesysteem' vindt u de uitgebreide agenda en alle vergaderstukken voor de bijeenkomst.

Meepraten

De regels omtrent het meepraten wijken af van de normale regels gezien de coronamaatregelen. Wilt u meepraten tijdens deze informatiebijeenkomst, dan kunt u zich op de vergaderdag tot uiterlijk 12.00 uur aanmelden bij de griffie, bij mevrouw D. Kok (0180) 33 03 12 of via griffie@zuidplas.nl.

Live volgen

U kunt de Informatiebijeenkomst: Veiligheid, live volgen via internet. Via de link 'Live vergaderingen volgen' opent u de livestream.

Live vergaderingen volgen