Zuidplas beheersverordeningen

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande situatie (opnieuw) vast.

De beheersverordening wordt ingezet ter actualisatie van verouderde bestemmingsplannen waarin geen grote ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien.

Een beheersverordening bestaat uit drie onderdelen:

  • Toelichting: omschrijving van wat het plan mogelijk maakt en de relevante aspecten op het gebied van stedenbouw, planologie, beleid, milieu en economie;
  • Regels: hierin staat exact beschreven wat er wel en niet mag plaatsvinden binnen een bepaalde bestemming (type bebouwing en afmetingen);
  • Verbeelding: de kaart waarop is aangegeven welke grond welke bestemming heeft.

De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden.

De gemeente Zuidplas heeft op dit moment drie verschillende beheersverordeningen.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?