Structuurvisie Zuidplas 2030

Structuurvisie Zuidplas 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad

In de Structuurvisie Zuidplas 2030 presenteert de gemeente Zuidplas haar ruimtelijke visie tot 2030 en daarna. De structuurvisie beschrijft op hoofdlijnen welke ambities er zijn en welke koers wordt gevolgd om die ambities te verwezenlijken. De Structuurvisie biedt een kader voor de gebieds- en ruimtelijke opgaven die Zuidplas in de komende decennia wil realiseren. Daarmee vormt het document een basis voor onder meer toekomstige bestemmingsplannen. De Structuurvisie Zuidplas 2030 is op 27 november 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

Op basis van de vastgestelde Structuurvisie is een klikbare versie van de Structuurvisiekaart ontwikkeld. U kunt de klikbare versie via de link 'Structuurvisiekaart' bekijken.

De klikbare Structuurvisiekaart is een hulpmiddel! Geen vastgesteld document. Voor het vastgestelde document verwijzen we u naar de pagina 'Beleid wonen' waar u de structuurvisie Zuidplas 2030 kunt bekijken of downloaden.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?