Sport en Bewegen

Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. De gemeente Zuidplas ontwikkelt, organiseert en co├Ârdineert projecten om sport en bewegen te stimuleren.

Sport en bewegen is ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie, leefbaarheid in de buurt en het leggen van sociale contacten. Ouderen, jongeren, kinderen en volwassenen iedereen voelt zich goed bij sport en bewegen.

Sport Stichting Zuidplas

Op dit moment wordt er een nieuwe website voor Sport en Bewegen ontwikkeld. Totdat deze gereed is kunt u voor vragen of informatie contact opnemen met de medewerkers van Sport en Bewegen via (0180) 313 255 of sportenbewegen@zuidplas.nl.

Sport locaties

Voor een overzicht van de sport locaties in Zuidplas kijkt u op de pagina 'Sport locaties'.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?