Integrale gebiedsontwikkeling

Sinds 2004 is Zuidplas aangewezen als ontwikkel locatie in de Zuidvleugel van de Randstad. Daarover zijn in het verleden tussen partijen afspraken gemaakt en bestemmingsplannen gemaakt.

De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op het realiseren van uitbreidingen in onze dorpen. Tegelijkertijd neemt de woningbehoefte in de Randstad alleen maar toe. Nu is dan ook de tijd om onze blik te verbreden naar de integrale ontwikkeling van onze gemeente.

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten een bid uit te brengen aan de provincie Zuid-Holland voor het aandeel van Zuidplas in de woningbouwopgave tot 2030. De ambities en omvang van het bid staan opgenomen in het bidboek, dat hieronder te downloaden is.

Op deze pagina zal de verzamelde informatie over de Integrale gebiedsontwikkeling gepubliceerd worden.

Nieuwsberichten

Inwoners Conferentie Gebiedsontwikkeling - Gepubliceerd 16-11-2017

Conferentie 'Gebiedsontwikkeling Zuidplas' - Gepubliceerd 27-10-2017

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?