Inkomensverklaring

Bij woningtoewijzing wordt gewerkt met een inkomensverklaring van de belastingdienst (IBRI-formulier). Hierop wordt uw gecorrigeerd verzamelinkomen, of uw gecorrigeerd belastbaar loon vermeld. Vanaf de maand juni kunt u een inkomensverklaring aanvragen over het voorgaande jaar.

Hoe komt u aan een inkomensverklaring?

U belt de BelastingTelefoon voor particulieren: 0800 05 43. Volg de stappen in het keuzemenu.

Aanvragen: doe het nu!

Wilt u in de toekomst reageren op het aanbod van de huurwoningen? Dan is het verstandig om alvast een inkomensverklaring (IBRI-formulier) aan te vragen. Op die manier kunt u bij de inschrijving direct een kopie bijsluiten.

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?