Bestemmingsplannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Bijvoorbeeld wonen, detailhandel, verkeer, groen en maatschappelijk. In een bestemmingsplan wordt per bestemming beschreven of en wat er gebouwd mag worden en wat de regels zijn. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Toelichting: omschrijving van wat het plan mogelijk maakt en de relevante aspecten op het gebied van stedenbouw, planologie, beleid, milieu en economie;
  • Regels: hierin staat exact beschreven wat er wel en niet mag plaatsvinden binnen een bepaalde bestemming (type bebouwing en afmetingen);
  • Verbeelding: de kaart waarop is aangegeven welke grond welke bestemming heeft.

De regels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden.

Bestemmingsplannen in voorbereiding

Bekijk hier informatie over bestemmingsplannen in voorbereiding

link naar bestemmingsplannen in voorbereiding

Bestemmingsplannen procedures

Bekijk hier informatie over bestemmingsplannen, procedures en hoe een plan in werking treedt

Link naar bestemmingsplannen procedures

Bestemmingsplannen afwijkingen

Bekijk hier afwijkingen aan bestemmingsplannen

Link naar bestemmingsplannen afwijkingen

Planviewer

Bekijk hier informatie over gebouwen, bestemmingsplannen en vastgoed informatie in een overzichtelijke kaart

Link naar planviewer

Bestemmingsplannen in werking

Bekijk hier bestemmingsplannen in werking

Link naar bestemmingsplannen in werking

Zuidplas beheersverordeningen

Bekijk hier de beheersverordeningen voor Nieuwerkerk, Moordrecht en de Eendragtspolder

Link naar beheersverordening

Pagina opties

Wat vindt u van deze pagina?