Op woensdagavond 10 mei, rond 19:20 uur brak een grote brand uit bij een caravanstalling aan de Anjerweg in Bleiswijk.

Hierbij zijn niet alleen ca. 600 caravans, campers en auto’s in vlammen opgegaan, maar ook meer dan 2000 zonnepanelen. De rookwolk die hierbij ontstond was in de wijde omtrek zichtbaar en trok over Zevenhuizen. Hierbij zijn roet- en zonnepaneeldeeltjes in de omgeving terechtgekomen.  

Door een verkenningseenheid van de brandweer is uitgebreid onderzocht waar in de gemeente Zuidplas roet- en zonnepaneeldeeltjes terecht zijn gekomen. Deze lijken zich vooral te concentreren in de wijk Swanla en in de omgeving van de Molenviergang. Omdat roet- en zonnepaneeldeeltjes niet zonder gevaar zijn, raadt de gemeente Zuidplas inwoners van Zevenhuizen het volgende aan.

Wat te doen bij het aantreffen van roet

 • Vermijd contact met roetdeeltjes. Na aanraking handen wassen met water en zeep;
 • Moestuin: Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Wij raden aan om groenten en fruit die niet zichtbaar verontreinigd zijn uit voorzorg te schillen of te pellen of te wassen. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd;
 • Tuinmeubels, speeltoestellen, auto’s, kozijnen e.d. kunnen worden schoon gemaakt met sop (met handschoenen);
 • Houd honden bij het uitlaten zoveel mogelijk weg van brokstukken en roetdeeltjes; 
 • Roetstukken kunt u verwijderen door deze met handschoenen op te pakken en weg te gooien bij het restafval. Het is belangrijk dat u uw handen hierna wast;
 • Heeft u klein vee, zoals schapen, geiten en pluimvee? Probeer de dieren zoveel mogelijk binnen te houden en inspecteer uw land goed op roetdeeltjes.

Wat te doen bij het aantreffen van glasscherven (van zonnepanelen)

 • De restanten van (on)verbrande zonnepanelen kunnen scherp zijn en daardoor schadelijk zijn voor bijvoorbeeld spelende kinderen en grazende dieren; 
 • Ruim zoveel mogelijk de scherven op en draag daarbij handschoenen;
 • Bij het aantreffen van scherven in moestuinen, wordt geadviseerd gewassen extra goed te wassen om ook kleine scherven van de gewassen te verwijderen. Zichtbare scherven kunnen handmatig van gewassen worden verwijderd.

Vragen en antwoorden - Brand Bleiswijk 10 mei 2023

Zijn de roetdeeltjes gevaarlijk

Als u er op de juiste manier mee omgaat, dan zijn de roetdeeltjes niet gevaarlijk. Zorg ervoor dat u deze eventueel verwijderd met handschoenen aan. Mocht u toch in contact zijn geweest, dan moet u uw handen wassen met water en zeep.

Ik heb schade aan mijn auto. Wat kan ik er mee doen en waar kan ik terecht

U kunt contact opnemen met uw eigen verzekering. Indien de schade wordt toegewezen, dan wordt deze gekoppeld aan het juiste dossier. 

Kunnen mijn kinderen veilig buiten spelen

De openbare speeltuinen zijn zoveel mogelijk door de gemeente gecontroleerd en schoongemaakt. Het is goed om zelf alert te blijven op mogelijke roetdeeltjes en/ of glasscherven op plekken waar u uw kinderen laat spelen. U kunt in dat geval zelf de roetdeeltjes weghalen met handschoenen, warm water en zeep. Glasscherven wordt ook geadviseerd om met handschoenen op te ruimen. 

Zitten de roetdeeltjes in mijn straat/ wijk

Er kunnen in heel Zevenhuizen roetdeeltjes en/ of glasscherven gevonden worden. Als u dit ziet, kunt u deze weghalen met handschoenen en roetdeeltjes eventueel schoonmaken met warm water en zeep.

Kunnen mijn dieren veilig naar buiten, en kan mijn hond uitgelaten worden

Huisdieren kunnen veilig naar buiten. Hou ze wel weg van brokstukken, glasscherven en roetdeeltjes. Als u klein vee heeft, zoals schapen, geiten en pluimvee, dan raden wij u aan om deze dieren zoveel mogelijk binnen te houden.

Kan ik de gewassen uit mijn moestuin nog eten

Dit hangt ervan af of u er zichtbare roetdeeltjes op vindt. Als er zichtbare roetdeeltjes op zijn, eet deze niet op! Voor gewassen die niet zichtbaar verontreinigd zijn, raden wij aan om deze uit voorzorg te schillen, pellen of te wassen. 

Ondersteunt de gemeente bij het opruimen van roetdeeltjes en/ of glasscherven

De gemeente richt zich op de openbare ruimte en zorgt ervoor dat dit zoveel als mogelijk wordt opgeruimd. U bent verantwoordelijk voor het opruimen voor roetdeeltjes en/of glasscherven op uw eigen perceel (tuin etc…).

Ik heb een akker/ landbouwbedrijf, wat gaat de gemeente voor mij doen

U kunt zelf contact opnemen met uw verzekering. Indien toegewezen, zal die de schade koppelen aan het juiste dossier. Het is wel belangrijk dat de zonnepaneeldeeltjes worden opgeruimd omdat het een gevaar kan vormen voor uw gewassen. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van deze deeltjes.

Ik heb een akker/ landbouwbedrijf (agrarische onderneming) en schade aan mijn onderneming. Wat kan ik nu doen

Als u schade heeft door de brand bij de caravanstalling Stalling 31 in Bleiswijk op 10 mei, dan kunt u allereerst contact opnemen met uw eigen verzekeraar. Bent u niet verzekerd tegen deze schade en neemt uw eigen verzekeraar dit niet op zich? Dan kunt u contact opnemen met Stalling 31 en uw schade bij hen melden.

U kunt Stalling 31 bereiken via: (088) 031 31 31, of via de site van Stalling 31 www.stalling31.nl(externe link).

Ik heb vee (koeien/ schapen/ varkens etc…)

Wij adviseren u om eerst uw land te controleren op aanwezigheid van roetdeeltjes en/ of glasscherven. Zo ja, dan zal u dit eerst moeten opruimen voordat uw vee weer naar buiten kan. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van deze deeltjes. 

Is de brand ontstaan door de zonnepanelen

Op dit moment weten we dat niet. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de brand in Bleiswijk

Voor meer informatie kun je verwijzen naar www.rijnmondveilig.nl(externe link).

Staat je vraag er niet bij

Mail dan veiligheid@zuidplas.nl.

Vragen of meer informatie

Wilt u nog meer informatie over de brand in Bleiswijk dan verwijzen we u naar www.rijnmondveilig.nl(externe link).

Vervolgstappen

 • De gemeente Zuidplas inspecteert donderdag alle openbare speellocaties in het gebied waar mogelijk deeltjes terecht zijn gekomen. Indien nodig worden deze deeltjes opgeruimd; 
 • Ook de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk schoongemaakt van deeltjes. De gemeente zet waar nodig veegploegen in;
 • De gemeente vraagt inwoners waar mogelijk zelf roetdeeltjes en of glasdeeltjes volgens de hiervoor beschreven richtlijnen op te ruimen;
 • Scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen worden door de gemeente afzonderlijk benaderd.

Bij vragen kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Zuidplas via het algemene nummer (0180) 330 300.