Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 juni besprak de raad het aangeboden coalitieakkoord.

Daarnaast zijn Jan Willem Schuurman (ChristenUnie-SGP), Daan de Haas (VVD), Wybe Zijlstra (CDA) en Frans Klovert (D66) benoemd en geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Zuidplas.

Coalitieakkoord

Formateur de heer D. Alblas gaf in de raad een korte toelichting op het proces. In het algemeen waren de fracties erg te spreken over de brede opzet van het informatieproces afgezien van een aantal kritische noten. ChristenUnie-SGP, VVD, CDA en D66 zijn in een relatief korte periode gekomen tot een coalitieakkoord (bekijk het op de pagina 'Coalitieakkoord'). Naast bovengenoemde partijen ondertekende de PVDA/GroenLinks symbolisch het akkoord.

Nieuw college

Jan Willem Schuurman en Daan de Haas waren de afgelopen periode ook al wethouder. Frans Klovert en Wybe Zijlstra zijn nieuw in het college. Samen met burgemeester Han Weber vormen de geïnstalleerde wethouders het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas.

Op de foto staan v.l.n.r.: Wybe Zijlstra (CDA), Frans Klovert (D66), Daan de Haas (VVD), Jan Willem Schuurman (ChristenUnie-SGP)

Portefeuilleverdeling

Voor de portefeuilles van de geïnstalleerde wethouders verwijzen wij u naar onderstaande pagina's: