U heeft een zoon of dochter gekregen? Gefeliciteerd! Vergeet niet om binnen drie dagen na de dag van geboorte aangifte te doen. De aangifte moet gedaan worden in de gemeente waarin uw kind is geboren.

Hoe werkt het

De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

  • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
  • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
  • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. U kunt uiteraard een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Wat moet ik doen

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

Indien de agenda van de gemeente geen mogelijkheid meer biedt om binnen de vereiste drie dagen een afspraak in te plannen, neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum (0180) 330 300.

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Doet u te laat aangifte van de geboorte van uw kind, dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

U maakt een afspraak om persoonlijk langs te komen aan de balie.

Afspraak maken

Wat heb ik nodig

  1. Een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart.
  2. Als u geen Nederlander bent: documenten waarover u ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken ter vaststelling van uw identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.
  3. Eventueel een erkenningsakte ongeboren vrucht of een trouwboekje.
  4. Eventueel een akte van naamskeuze.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.