Persoonsgegevens

  • Naam - T.J.B.A. (Timothy) Ambachtsheer
  • Functie - Fractieadviseur
  • Partij - VVD

Contactgegevens

Lid van (raads-)commissies

Nog niet bekend

Specialisme

-

Hobby's

Ik ben al ruim 20 jaar seizoenskaarthouder bij Sparta Rotterdam. Verder speel ik geregeld bordspellen en computergames met vrienden.

Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas

Het uitzicht vanaf station Nieuwerkerk (dat trouwens wel een opfrisser kan gebruiken) richting de waterdrager en het oude dorp.

Missie voor Zuidplas

De inwoners van Zuidplas zijn niet in Zuidplas gaan wonen maar in een dorp, dat toevallig in onze gemeente ligt. Onze dorpen hebben ieder een eigen dorp, en deze moet in stand blijven. Dit betekent beperkte groei en dorps bouwen. Het vijfde dorp moet in alles een dorp worden.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl(externe link)'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties T.J.B.A. (Timothy) Ambachtsheer
Instantie/organisatieDe Volksbank NV
FunctienaamCompliance Officer
FunctiebeschrijvingCompliance officer, specialisatie AML
Ingangsdatum2014
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd