Persoonsgegevens

  • Naam - F.C.J. (Ciska) Dijkema-Bonnet
  • Functie - Fractieadviseur
  • Partij - CDA

Contactgegevens

Lid van (raads-)commissies

Samenleving.

Specialisme

Samenleving, gezondheidszorg, sport en vrijwilligers.

Hobby's

Kunstrolschaatsen en ontwerpen van kleding.

Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas

Ons huis.

Missie voor Zuidplas

Met elkaar, voor elkaar. Zorg en oog voor de samenleving en onze prachtige leefomgeving.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl(externe link)'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties F.C.J. (Ciska) Dijkema-Bonnet
Instantie/organisatieRolling’90
FunctienaamVoorzitter
FunctiebeschrijvingAlgemene organisatie en trainer/coach
Ingangsdatum1985
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieSport Stichting Zuidplas
FunctienaamLid bestuur
FunctiebeschrijvingAlgemene zaken specialisatie S&B
Ingangsdatum2019
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieMoerkapelle Samen
FunctienaamSecretaris
FunctiebeschrijvingAlgemeen bestuurslid
Ingangsdatum2019
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Beschrijving van excursie of evenementWorld Cup Italië
Wie heeft de kosten voor zijn of haar rekening genomenRolling’90 deel reis en verblijfskosten. 2/3 privé 1/3 vereniging bijdrage bij reis en verblijfskosten
Duur van de reis7 dgn.
Kosten van de reis+/- €750,- Bijdrage vereniging +/- 1/3
Doel van de reisBegeleiding van 2 internationale sporters tijdens de World Cup
Bestemming van de reisTrieste Italië