Persoonsgegevens

  • Naam - A.C. (Aad) Stuivenberg
  • Functie - Fractieadviseur
  • Partij - PvdA/GroenLinks

Contactgegevens

Lid van (raads-)commissies

Nog niet bekend

Specialisme

Bestuur, financiën, wonen, openbare ruimte.

Hobby's

Fietsen, zwemmen, wandelen.

Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas

Hitland en Eendragtspolder.

Missie voor Zuidplas

Ik wil een bijdrage leveren om er voor te zorgen dat zowel jongeren als ouderen een betaalbare  woning in onze gemeente kunnen krijgen en niet naar elders moeten verhuizen. Zorgen dat de inwoners beter en sneller andere dorpen kunnen bereiken d.m.v. infrastructuur en mobiliteit. 

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl(externe link)'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties A.C. (Aad) Stuivenberg
Instantie/organisatieHa-Ra Stuivenberg
FunctienaamEigenaar
FunctiebeschrijvingVerkoop en advies van schoonmaakproducten zonder schoonmaakmiddelen.
Ingangsdatum5 november 2019
Einddatum9 oktober 2030
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieStichting Werk aan den Wereld (Wereldwinkel)
FunctienaamCoördinator/vicevoorzitter
FunctiebeschrijvingTreedt op als intermediair tussen medewerkers en bestuur. Is verantwoordelijk voor een aantal technische zaken, zoals: automatisering, technische dienst. Voert gesprekken met nieuwe medewerkers en - bestuurders, etc.
Ingangsdatum1 oktober 2007
Einddatum1 januari 2023
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieSchoolhulpproject Suriname (SHPS)
FunctienaamPenningmeester en voorzitter
FunctiebeschrijvingMeubilair, computers, boeken, etc. ophalen bij scholen, sorteren en verschepen naar Suriname en jaarlijks eenmaal naar Suriname voor controle, uitladen van een container en overleg met scholen en de regering.
Ingangsdatum31 januari 2008
Einddatum12 september 2018
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieStichting Internationale Betrekkingen
FunctienaamVoorzitter en voorheen lid
FunctiebeschrijvingHet bevorderen van uitwisselingen tussen zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, etc. In Zuidplas en Bückeburg. Een zo groot mogelijk draagvlak en vertegenwoordiging creëren uit de kernen van Zuidplas.
Ingangsdatum20 februari 2004
Einddatum1 januari 2024
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatiePartij van de Arbeid (afdeling Zuidplas)
FunctienaamSecretaris voor de afdeling en gezamenlijke ALV PvdA/GL
FunctiebeschrijvingContacten onderhouden met de leden en het partijbestuur. Verder alle zaken die aan de functie vastzitten van een secretaris.
Ingangsdatum21 maart 2014
Einddatum1 maart 2024
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieNatuurlijk in Overschie
FunctienaamPenningmeester
FunctiebeschrijvingDe taken die behoren bij het penningmeesterschap.
Ingangsdatum5 februari 2015
Einddatum1 maart 2023
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieWinkeliersvereniging Reigerhof
FunctienaamPenningmeester
FunctiebeschrijvingDe taken die behoren bij het penningmeesterschap.
Ingangsdatum27 maart 2015
Einddatum1 mei 2023
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieSenioren Actief Zuidplas
FunctienaamPenningmeester
FunctiebeschrijvingDe taken die behoren bij het penningmeesterschap
Ingangsdatum3 mei 2018
Einddatum13 mei 2026
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieMontessorischool
FunctienaamOndersteuner
FunctiebeschrijvingOndersteuning geven op het gebied van taal en rekenen op individuele basis.
Ingangsdatum1 oktober 2007
Einddatum1 juni 2023
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd
Instantie/organisatieVereniging Eigen Huis
FunctienaamLid van de ledenraad
FunctiebeschrijvingDe taken die behoren bij lid van de ledenraad
IngangsdatumMei 2020
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd