De gemeente Zuidplas stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt gekeken naar de toekomst maar wordt ook verantwoording afgelegd over het verleden. Bekijk of download hier de perspectiefnota, voorjaarsnota, najaarsnota, jaarrekening en de programmabegroting.