Er is een papiercontainer geplaatst naast de bestaande papiercontainer aan de kant van de Jumbo.

Gezien de grote betrokkenheid van de inwoners om papier/karton te scheiden, waren de bestaande twee ondergrondse containers bij het winkelcentrum niet voldoende om aan het aanbod volledig te kunnen voldoen. Het legen van de container was al verhoogd, maar met name rond het weekend bleek dit niet altijd voldoende.

Deze container is geplaatst om de grote hoeveelheid papier en karton te kunnen bergen. De capaciteit is gelijk aan de bestaande ondergrondse containers, namelijk 4m3. Deze container wordt gelijktijdig met de andere papiercontainers geleegd op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Tijdelijke papier container - Winkelcentrum Reigerhof (Jumbo zijde)

Tips

Om deze papiercontainer optimaal te gebruiken geven wij de volgende tips:

  • Controleer of de drie containers echt vol zitten. Inmiddels hebben wij ook geconstateerd dat na de eerste bijgeplaatste doos er extra papier bij worden geplaatst, terwijl de container niet vol zit
  • Kartonnen dozen kunnen de inworpklep blokkeren. Maak de doos plat en schuif hem in de container. Op die manier kunnen zoveel mogelijk gebruikers na u gebruik maken van de container
  • Neem dozen die niet passen weer mee naar huis: handig om een volgende keer papier in mee te nemen, of biedt deze aan op de reguliere inzameldag volgens uw afvalkalender
  • De containers zijn een aanvulling op de reguliere huis aan huis inzameling
  • Op www.afvalkalender.cyclusnv.nl vindt u de dagen waarop bij u oud papier in de straat wordt opgehaald
  • Zijn de containers vol, neem het papier dan weer mee naar huis. Oud papier of dozen geven een rommelig straatbeeld en veroorzaakt overlast.