De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor deze zorg en/of voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Per 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage niet meer berekend op basis van het inkomen, het vermogen, de leeftijd of het aantal en het soort voorzieningen. Er geldt één vast tarief voor iedereen, het abonnementstarief.

Hoeveel moet ik betalen

Vanaf 1 januari 2020 betaalt u € 19,00 per maand.

Hoe werkt het

In 2020 zijn er een aantal dingen veranderd. Belangrijk voor u om te weten:

 • U betaalt een maximale eigen bijdrage van € 19,00 per maand. In 2019 was de eigen bijdrage € 17,50 per vier weken
 • U betaalt per maand aan het CAK. In plaats van per vier weken (28 dagen)
 • Begin 2020 kunt u tijdelijk meerdere facturen in één maand ontvangen: de laatste facturen voor hulp of ondersteuning in 2019 en de eerste facturen voor 2020. Wij leveren uw gegevens na februari aan. U ontvangt de eerste factuur van 2020 daarom ook pas later van het CAK
 • Het bedrag van € 19,00 is voor:
  - Hulp bij het huishouden
  - Begeleiding
  - Dagbesteding
  - Kortdurend verblijf (logeeropvang)
  - Hulpmiddelen
  - (Woon)voorzieningen

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan op de pagina 'Wmo-loket' voor de openingstijden en contactinformatie.