Wil jij als inwoner van Moordrecht meedenken over het tracé door de gemeente Zuidplas van de snelfietsroute F20 Gouda – Rotterdam?

Meld je dan aan voor de klankbordgroep Moordrecht. Voor een goede afspiegeling van Moordrecht zijn we nog op zoek naar bewoners wonende aan Oost- en Westeinde, die zitting willen nemen in de Klankbordgroep. 

De gemeente Zuidplas wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming over de snelfietsroute. Zuidplas heeft zich net als de buurgemeenten Gouda en Capelle a/d IJssel positief uitgesproken over de snelfietsroute F20 van Gouda naar Rotterdam. Elke gemeente beslist zelf over de voorkeursroute. De gemeente Zuidplas wil met een klankbordgroep van maximaal 10 personen de snelfietsroute door Moordrecht en de mogelijke alternatieve routes hiervoor bekijken om zo te komen tot een goede afgewogen keuze. 

Aanmelden

De gemeente Zuidplas wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de besluitvorming over de snelfietsroute. Zuidplas heeft zich net als de buurgemeenten Gouda en Capelle a/d IJssel positief uitgesproken over de snelfietsroute F20. Elke gemeenten beslist zelf over de voorkeursroute.

De gemeente Zuidplas wil met een klankbordgroep van maximaal 10 personen de snelfietsroute door Moordrecht en de mogelijke alternatieven bekijken om zo te komen tot een goede afgewogen keuze.

Aanmelden voor de klankbordgroep kan door een mailtje te sturen naar vakgroepverkeer@zuidplas.nl.

kaart van snelfietsroute