Twaalf weken is Han Weber burgemeester van de gemeente Zuidplas. En sinds kort woont hij met zijn vrouw in de ambtswoning in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Hoe is die eerste periode bevallen?  Wie heeft hij ontmoet? Wat is hem opgevallen? "Dat Zuidplas zoveel moois te bieden heeft."  Maar ook: "Er is teveel onzekerheid, we moeten haast maken met de plannen voor het Vijfde Dorp."

Trots op 'zijn' mooie Zuidplas

Een bureau ontbreekt in zijn werkkamer. Burgemeester Han Weber (52) zit met zijn laptop aan een ronde tafel. “Het is nog net geen flexplek”, lacht hij. "Maar als ik er niet ben, mag iedereen hier zitten." De ronde tafel staat symbool voor wat hij belangrijk vindt: verbinding.

"We zijn een groeigemeente. Het is belangrijk dat nieuwe inwoners zich verbonden voelen met bewoners die hier al wonen, met hun dorp én met de gemeente Zuidplas. Want pas dán gaan ze echt deel uit maken van onze gemeenschap." En over de verbinding aan zijn werktafel: "Aan een ronde tafel kun je van gedachte wisselen, kom je tot elkaar, kijk je elkaar in de ogen."

En zeg ik dan u of jij tegen de burgemeester

Hij denkt even na. "Hier op het gemeentehuis zeggen medewerkers gewoon jij. Buiten de deur hangt het er vanaf. Mensen moeten zich vrij voelen mij aan te spreken en ook tegen te spreken. Dat pleit voor jij. Maar soms is enige professionele afstand ook belangrijk, omdat je oordeel als burgemeester onafhankelijk en duidelijk moet zijn. Nee als antwoord is ook echt nee. Dan is u handig.

Heeft u al overal kennisgemaakt?

"Nog niet. Ik heb iedere politieke partij in de gemeenteraad gevraagd mijn gids te zijn in Zuidplas. Samen vertegenwoordigen ze de hele samenleving, dus ik maak kennis met alle aspecten van de gemeente. Met de SP-fractie ben ik op Leefgoed de Olifant in Hitland geweest en met de PvdA/GL-fractie onder meer op De Postkamer in Moordrecht. Met de andere fracties ga ik nog op pad. Ik heb wel al veel verschillende mensen ontmoet: inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingsleden, twee echtparen die 65 en 70 jaar getrouwd waren en twee honderdjarigen. En ik ben natuurlijk ook al op stap geweest met onze kinderburgemeester Vienne Zwarteveld."

Is er een overeenkomst tussen al die personen?

"Ze zijn ondernemend, nuchter: 'niet zeuren, maar aanpakken'. Ze nemen verantwoordelijkheid. Dat spreekt me enorm aan. Er zullen altijd inwoners zijn die ons steuntje in de rug nodig hebben. Die heb ik ook ontmoet, onder meer in De Postkamer. Daar zag ik hoe mensen verstrikt kunnen raken in allerlei overheidsregels. Ik sta voor een inclusieve samenleving, waar iedereen bij hoort, mee kan doen en ook kan zijn wie hij of zij is. Het is belangrijk dat Zuidplas laat zien dat je kunt zijn wie je bent."

Wat leert u van al die ontmoetingen?

"Dat de zorgen over de groei van Zuidplas breed leven. Hoe behouden we het dorpse karakter van ieder dorp en houden we het hier groen? Hoe gaat het Vijfde Dorp in het middengebied eruit zien? Hoe zorgen we er voor ontsluiting en voorzieningen? Hoe gaan we zo bouwen dat onze woningen niet wegzakken? Hoe maken we Zuidplas duurzaam en klimaatrobuust? Kan ik nu als ondernemer wel investeren? Allemaal reële vragen."

Wat zegt u tegen inwoners met die zorgen?

"Ik heb geen pasklaar antwoord. We zijn niet af, Zuidplas is een groei-gemeente waarin veel moet gebeuren. Dat moeten we samen doen. Mijn taak is om met de wethouders de bestuurlijke plannen te vertalen in concrete bouwplannen, goed te luisteren naar bewoners, te zorgen voor mobiliteit en groen én voor voldoende geld voor de plannen. Eén ding is zeker: er moet snel duidelijkheid komen. Bijvoorbeeld over het behoud van het dorpse karakter. Dat het kan, weet ik zeker. Veertig jaar geleden stond Nieuwerkerk voor dezelfde uitdagingen en ondanks de groei is het dorpse karakter behouden gebleven. Ook het Vijfde Dorp krijgt een dorps karakter."

Veiligheid valt onder u als burgemeester. Is Zuidplas een veilige gemeente?

"Ik denk het wel, maar we moeten niet naïef zijn. We moeten alert blijven, ook voor criminaliteit in het buitengebied. We liggen bij een grote haven, een grote stad en de doorgaande A12 en A20. We zijn een landelijke gemeente met veel loodsen, grote schuren en andere bedrijfsruimten. Met een omgevingsscan wordt begin volgend jaar in kaart gebracht welke locaties aantrekkelijk zijn voor criminelen. Mijn eerste zorg nu is een andere: de aanrijtijden van de politie. Het duurt nu te lang voordat de politie er is. Daarover ben ik in overleg."

Wat is het mooiste dorp van uw gemeente?

"Ha, ha, ze hebben ieder een heel eigen karakter! Heel Zuidplas is mooi, daarom ben ik ook ambassadeur van ons nieuwe imago: de Watertuin van de Zuidelijke randstad. Kijk maar eens opwww.beleefzuidplas.nl. Ik wist niet dat Zuidplas zoveel te bieden heeft. De Eendragtspolder met waterberging en roeibaan; de prachtige Rotte bij de Eendrachtsmolen in Zevenhuizen; Moordrecht als dijkdorp en Park Hitland vind ik ook heel verrassend."

Sinds kort woont u daar vlakbij

"Fantastisch. Heel anders dan Den Haag. Al dat water… het lijkt me fantastisch om met mijn vrouw in een sloep over de Rotte te varen. Maar ik wandel ook graag. Niet alleen door de natuur, ook door de wijken van onze dorpen. Dat is voor mij dé manier om Zuidplas verder te leren kennen."

Volgend jaar bestaat de gemeente Zuidplas 10 jaar

Wat gaat er in Zuidplas gebeuren?

We hebben inwoners, verenigingen en (vrijwilligers)organisaties gevraagd initiatieven in te dienen om het bestaan van de gemeente met elkaar te vieren, zie www.zuidplas.nl/10jaar. Ook voor de  viering van 75 jaar vrijheid staat er veel op het programma. Het wordt dus een belangrijk en leuk jaar!

Te downloaden bestand(en)